Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesienhoitoalueiden seuranta - VHS Seuranta

Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pinta- ja pohjavesien seuranta on järjestettävä niin,että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Pintavesien tilan tietojärjestelmään toteutettu VHS-seurantojen osajärjestelmä

on tarkoitettu työvälineeksi pintavesien seurantojen suunnitteluun, raportointiin ja biologisten laatutekijöiden näytteiden kirjanpitoon. Järjestelmään voidaan

tallentaa myös sellaisia seurantapaikkoja, joita ei tulla raportoimaan EU:lle. Järjestelmän on siis tarkoitus palvella niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin tarpeita.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Purpose of use: Ympäristöhallinnon käyttöön sekä Avoin tieto -palvelussa velvoitetarkkailua hoitavien käyttöön, Eu-raportointi.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {F2FAD430-3632-4ACC-B2B1-70680795361E}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata sari.mitikka@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-09-21
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2020-08-12
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Sisävesiyksikkö
Contact information of the organisation responsible for Resource sari.mitikka@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
GEMET Concepts Keyword water
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE ja ELY-keskukset

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Scale (Denominator) 10000
Resource Language bul
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2006-12-13
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A