Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet

Suomen EU:n uimavesidirektiivin asettamat kävijämääräkriteerit ylittävät uimarannat vuodesta 2006 alkaen. Uimarannat on luokiteltu aineistossa entisiin, olemassa oleviin ja uusiin (ko. vuonna). Aineisto on saatu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), mutta sitä on korjattu SYKEssä ja aluekeskuksissa. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/EuUimavesi.pdf

The Bathing Waters dataset, includes information on those bathing water areas that are monitored in accordance to the EU bathing water directive. In Finland areas with more than 100 visitors per day are included in the monitoring programme. The dataset is originally produced by the Kansanterveyslaitos (KTL) and it has been later corrected in Finnish Environment Institute and in local ELY-Centres. The dataset has information from 2006.

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0). INSPIRE compatible dataset has been published.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {11F3E166-1B35-4628-BE18-45D1A09A097F}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-09-02
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2009-10-07
Resource Date Type publication
Resource Date 2020-11-17
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier http://paikkatiedot.fi/so/1002014/am/ManagementRestrictionOrRegulationZone
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword bathing water
INSPIRE Priority Dataset Bathing waters - recreational waters (Water Framework Directive)
INSPIRE Priority Dataset Bathing water sites (Bathing Water Directive)
INSPIRE Priority Dataset Directive 2006/7/EC
INSPIRE Priority Dataset Directive 2000/60/EC
INSPIRE Priority Dataset Protected areas (Water Framework Directive)
Spatial Scope of INSPIRE data National
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords INSPIRE-tietotuote
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Pintavesi
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords uimavesi
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Suomen EU:n uimavesidirektiivin asettamat kävijämääräkriteerit ylittävät uimarannat vuodesta 2006 alkaen. Aineisto on alun perin saatu Kansanterveyslaitokselta (KTL), mutta sitä on korjattu SYKEssä ja ELYissä. Nykyisin Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) toimittaa päivitetyt tiedot uimavesistä SYKEen, jossa paikkatietoaineistoa päivitetään korjaten mahdolliset sijaintivirheet.

The dataset includes informtion on Finnish bathing waters included in the monitoring system as required by the EU's bathing water directive from 2006 onwards. The dataset is originally produced by the Kansanterveyslaitos (KTL) and it has been later corrected in Finnish Environment Institute and in local ELY-Centres. Currently National Institute for Health and Welfare (THL) provides updated information on the bathing waters to SYKE, where the spatial dataset is updated with possible corrections.