Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Tieriskirekisteri TSRR

Pohjavesitietojärjestelmän (POVET) liitännäisjärjestelmä Tieriskirekisteri (TSRR) sisältää tietoja pohjavesialueista, niillä kulkevista teistä ja riskipisteytetyistä ns. vedenottoalueista joita tie-vedenottamo -pareille voidaan muodostaa. Rekisterin tarkoituksena on ollut helpottaa liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa ja yksilöidä ne vedenottamo- ja pohjavesialueet, jotka kiireellisimmin tarvitsevat toimenpiteitä liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi.

Tieaineisto kattaa kaikki Liikenneviraston Tierekisterin luokitelluilla pohjavesialueilla kulkevat yleiset tiet.

Käyttötarkoitus: TSRR toimii Liikenneviraston (LiV) ja ympäristöhallinnon työvälineenä arvioitaessa tiesuolauksen pohjavesivaikutuksia ja yksilöitäessä alueita, joilla liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi tarvitaan kiireellisimmin toimenpiteitä. Järjestelmällä on käyttäjiä ELYjen Y- ja L-vastuualueella sekä myös Liikennevirastossa.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {47A9B147-CC81-460F-976B-E3A2A756D15A}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus/ Vesikeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata POVETtuki.syke [ at ] ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-09-21
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2018-05-05
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Pohjavesiaineisto- SYKE, Tieaineisto- LiV
Contact information of the organisation responsible for Resource POVETtuki.syke [ at ] ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Protected sites
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-fi/avoin_tieto/kayttolupa_ja_vastuut

Osittain julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 7 k mukaisesti salassa pidettäviksi tiedoiksi

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2013-11-26
End Date of Temporal Extent 2017-04-24
Lineage Information

Tieriskirekisteri (TSRR) sisältää tietoja pohjavesialueista, niillä kulkevista teistä ja riskipisteytetyistä ns. vedenottoalueista joita tie-vedenottamo -pareille voidaan muodostaa. Rekisterin tarkoituksena on ollut helpottaa liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa ja yksilöidä ne vedenottamo- ja pohjavesialueet, jotka kiireellisimmin tarvitsevat toimenpiteitä liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi.

Rekisterin pohja-aineistona toimii 1990-luvulla käytössä ollut Access -pohjainen järjestelmä, johon Tiehallinto ja ELY-keskukset tuottivat tietoja. Aineistoa on täydennetty ajantasaisilla tietiedoilla ja laajennettu Tierekisterin muutamilla tietokentillä.

Liikennevirasto tekee tieaineistoleikkauksen Tierekisteristä vuosittain maalis-huhtikuussa ajantasaisilla pohjavesialuerajauksilla ja toimittaa myös tietoja teiden liukkaudentorjunnasta AURA -rekisteristä ja HARJA-rekisteristä. Liukkaudentorjunnantiedot saadaan urakka-alueittain kullekin kunnossapitoluokalle eli ne eivät ole tiekohtaisia tietoja. Liikennevirastosta saatavat tiedot päivitetään vuosittain TSRR:ään.