Dataset extent

Tarkka-palvelu satelliittihavaintojen hyödyntämiseen / Tarkka service for utilizing satellite observations

[FI] Tarkka on jatkuvasti kehittyvä toisen sukupolven versio Syken Tarkka-palvelusta.

Tarkka on web-sovellus, joka tarjoaa käyttäjälle työkaluja satelliittihavaintojen, maastohavaintojen ja mallinnettujen aineistojen visualisointiin sekä kuvamuodossa kartalla että aikasarja- ja tilastomuodossa graafeina. Tarkka-palveluun aineistot päivittyvät jatkuvasti (päivittäin). Osa aineistoista ja edistyneemmistä toiminnoista on tarjolla vain tunnistautuneille käyttäjille, mutta avoimen datan piiriin kuuluvia aineistoja voi hyödyntää vapaasti tunnistautumatta.

Tarkka koostuu seuraavista toiminnallisista pääosioista:

  • Etusivu, joka kokoaa nostoja ajankohtaisista Suomen ja Itämeren alueen ilmiöistä

  • Karttasivu, jolla voi selata aikariippuvia aineistoja (aineisto, jonka havainnot vaihtelevat ajan mukaan) sekä karttamuodossa että esittää alueaikasarjoja aikasarjagraafeina

  • Galleriasivu, jolla voi selata laatuvarmennettuja/ kuratoituja satelliittihavaintoja esimääritetyiltä alueilta, erityisesti ELY-keskusten määrittelemistä kohteista

  • Analyysisivu (edistyneille käyttäjille), jolla voi luoda haluamiensa aineistojen pohjalta raportteja tiedonlouhintaa varten

Palvelun sisältämät aineistot ovat sekä ympäristöhallinnon tuottamia jatkuvan seurannan aineistoja että erillisprojektien tuottamia aineistoja. Aineistojen ja kuvakaappausten julkisen hyödyntämisen yhteydessä on huomioitava kyseisten aineistojen pakolliset lähdeviittaukset.

Tarkka-palvelu on kaksikielinen (suomi ja englanti) ja ylläpidetään Syken toimesta.


[EN] Tarkka is a continuously developing second generation version of the Syke Tarkka -service.

Tarkka is a web application providing users with tools for visualizing satellite observations, ground samplings and modelled data as map visualizations and statistical timeseries. The datasets are continuously updating (daily). Some datasets and advanced functionalities are only offered for authenticated users, but datasets belonging to the Syke open data collection are freely available.

Tarkka comprise the following functional sections:

  • Front page, which highlights current events at the Baltic Sea region

  • Map page, which provides tools for browsing the time-dependent datasets both as map visualizations and as timeseries graphs

  • Gallery page, which provides tools for browsing quality assured (curated) satellite observations on pre-defined regions (targeted for ELY-centres)

  • Analysis page (for advanced users), which provides tools for creating free-form reports for datamining tasks

The datasets included in the Tarkka+ service are produced both by the continuous environmental monitoring programme and by specific projects. Proper dataset-dependent citations must be included when presenting screenshots or other products based on data extracted from Tarkka.

Tarkka is a bilingual service (Finnish and English) and is owned and maintained by Syke.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {FA50F5D9-2A80-4395-921E-5D8A25D7DDBC}
Metadata Language eng
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-01-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3857
Service Date 2023-06-01
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Other keywords infoMapAccessService
Other keywords: Thesaurus name Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword freshwater
GEMET Concepts Keyword inland water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword temperature
GEMET Concepts Keyword turbidity
GEMET Concepts Keyword chlorophyll
GEMET Concepts Keyword algal bloom
GEMET Concepts Keyword snow
GEMET Concepts Keyword ice
GEMET Concepts Keyword land cover
GEMET Concepts Keyword on-line service
Resource Classification Karttapalvelu
Service Category humanGeographicViewer
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords STATUS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords paikkatietopalvelu
Other keywords: Thesaurus name Geoinformatiikan sanasto
Use constraints and source

[FI] Tarkka+ -palvelu on kaikille avoin satelliittiaineistojen katseluun.


[EN] Tarkka+ service is openly available for everyone for viewing EO data.

Access Constraints

no limitations

Service Type view
Begin Date of Temporal Extent 2002-09-18
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information of Service

[FI] Tarkka+ on jatkuvasti kehittyvä toisen sukupolven versio Syken Tarkka-palvelusta. Palvelussa esiteltävät aineistot kattavat Suomen ja lähialueet sekä Itämeren alueen alkaen vuodesta 2002.


[EN] Tarkka+ is a continuously developing second generation version of the Syke Tarkka -service. The datasets presented at the map service cover Finland, Finnish Coastal zone an the Baltic Sea for time period starting 2002.