Dataset extent

TARKKA-karttapalvelu satelliittikuville / TARKKA map service for satellite images

[FI] TARKKA on Suomen ympäristökeskuksen (Syke) julkinen palvelu, jossa voi selata ja tarkastella Syken avoimia satelliittiaineistoja. Palvelun karttakäyttöliittymä esittää sekä tarkan erotuskyvyn (10 m – 60 m) että keskierotuskyvyn (300 m – 1 km) satelliittiaineistoja. TARKKAn käyttämiin rajapinta-aineistoihin kertyy päivittäin lisää uusinta satelliittiaineistoa.

TARKKAn keskeisimmät aineistot ovat päivittäiset tosivärikuvat ja vedenlaatuaineistot. Tosivärikuva-aineisto kattaa Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 MSI, Landsat-8 OLI sekä Envisat MERIS -satelliitti-instrumenteilla tuotetut havainnot vuodesta 2003 alkaen. Vedenlaatutuotteita (mm. pintalämpötila, sameus ja pintalevä) on saatavilla eri alueilta edustavilta päiviltä vuodesta 2003 alkaen. Lisäksi TARKKAssa on aineistoja mm. lumen, järvijäiden ja maanpeitteen seurantaan.


[EN] TARKKA is a public service of the Finnish Environment Institute (Syke), where you can browse and view Syke's open satellite data. The map interface of the service presents both high resolution (10 m - 60 m) and medium resolution (300 m - 1 km) satellite data. New satellite data is updated daily to the TARKKA service.

The essential datasets in TARKKA are the daily true-color imagery and water quality data products. The true color image data covers observations produced with Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 MSI, Landsat-8 OLI and Envisat MERIS satellite instruments since 2003. Water quality products (including surface temperature, turbidity and surface algae) have been available from different regions since 2003. In addition, TARKKA has materials e.g. monitoring of snow, lakes and land cover.


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {78DE3DBB-18AF-4D0C-9833-8D97178B8EB0}
Metadata Language eng
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-10-09
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3857
Service Date 2017-06-26
Service Date Type publication
Service Date 2020-06-12
Service Date Type revision
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
Thumbnail image
Other keywords infoMapAccessService
Other keywords: Thesaurus name Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword freshwater
GEMET Concepts Keyword inland water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword temperature
GEMET Concepts Keyword turbidity
GEMET Concepts Keyword chlorophyll
GEMET Concepts Keyword algal bloom
GEMET Concepts Keyword snow
GEMET Concepts Keyword ice
GEMET Concepts Keyword on-line service
GEMET Concepts Keyword land cover
Resource Classification Karttapalvelu
Service Category humanGeographicViewer
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords STATUS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords paikkatietopalvelu
Other keywords: Thesaurus name Geoinformatiikan sanasto
Use constraints and source

[FI] TARKKA-palvelu on kaikille avoin satelliittiaineistojen katseluun.


[EN] TARKKA web map application is openly available for everyone for viewing EO data.

Access Constraints

no limitations

Service Type view
Begin Date of Temporal Extent 2002-09-18
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information of Service

[FI] Karttapalvelussa esiteltävät aineistot kattavat Suomen ja lähialueet sekä Itämeren alueen alkaen vuodesta 2002.


[EN] The datasets presented at the map service cover Finland, Finnish Coastal zone an the Baltic Sea for time period starting 2002.