Dataset extent

Puustoisuusluokat

Aineisto sisältää laserkeilausaineistosta johdetun jaon metsäisiin, pensaikkoon ja avoimiin vyöhykkeisiin Suomessa. Metsät on lisäksi jaettu alaluokkiin latvuston korkeusvyöhykkeiden latvuspeittävyyden avulla.

Aineisto perustuu MML:n laserkeilausaineistosta Sykessä laskettuihin kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistoihin 8 metrin hilassa.

Lopputuloksen metsäluokka määriteltiin ylhäältä alaspäin latvuskerroksittain sen mukaan, missä latvuskerroksessa peittävyys on vähintään 10 % (3 luokkaa). Pensaikkoon (tai taimikoiksi) luettiin em. metsänluokkien ulkopuoliset alueet, joissa kasvillisuuden latvuspeitto on yli 10 % välillä 0,5-2 m. Muut alueet ovat avoimia alueita. Luokitus kentässä Value, luokkien arvot omassa dokumentissaan https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MetsaPensasAvoin.pdf.

Rajoitteet aineiston käytössä:

Tietotuote perustuu pistepilviin, jotka on keilattu pitkän ajan kuluessa; vanhimmat keilaukset ovat vuodelta 2008 eli nyt jo 14 vuotta vanhoja. Näin ollen aineisto on paikoitellen vanhentunutta eikä vastaa tilannetta maastossa. Lisätietoja kunkin alueen keilausvuodesta löytyy Maanmittauslaitoksen WWW-sivuilta https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/4343c1b4-7d8f-4473-896a-70f930f36be1 Vasemman reunan karttatasovalikon kautta pääsee aiempiin keilausalueisiin.

Lähtöaineiston laser-lähtöaineiston tiheys on ollut vähintään 0.5 pistettä/neliömetri (maksimissaan havaintoja on n. 4/m2), ja lopputuotteiden pikselikooksi valittiin 8 metriä.

Aineistoa voi käyttää erilaissa selvityksissä, luontotyyppitarkasteluiden tausta-aineistona ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {914281ED-C962-4135-8EEA-BF4391DE72AF}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-03-27
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-12-15
Resource Date Type creation
Resource Date 2022-05-03
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword forest
GEMET Concepts Keyword ecosystem
GEMET Concepts Keyword ecosystem assessment
GEMET Concepts Keyword habitat
GEMET Concepts Keyword remote sensing
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords luontotyypit
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords SYKEn kansallisella rajapinnalla
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Scale (Denominator) 8000
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

Lähtöaineistot on keilattu vuosina 2008 - 2019 usean eri toimijan toimesta, ja eroavuuksia on tuotantoalueiden välillä ja ne näkyvät myös aineistoissa.

Aineisto jalostettiin Imagine- ja ArcGis-desktop (10.8.1)-ohjelmistoja käyttäen.

Tiedot jaetaan GeoTIFF-muodossa 8 m:n resoluutiossa. Aineisto vietiin GeoTIFF formattiin käyttäen GDAL and LZW kompressointia. Sijainti hakemistossa ..\feokk\distribution\MetsaPensasAvoin