Dataset extent

Pro Quality Data-projektissa mallinnettu päivittäinen sameus, 2009&2011 / Daily turbidity modelled in the Pro Quality Data project 2009&2011

[FI] Satelliitti- ja in-situaineistoja yhdistämällä laskettu päivittäinen sameusmallinnustulos käyttämällä Ensemble Kalman Smoother-menetelmää. Tässä vedenlaatuparametri on estimoitu myös alueille ja ajanhetkille joista ei ole saatavilla havaintoja mm. pilvisyyden vuoksi. Lähtöaineistona on käytetty MERIS-intrumentin sameustulkintaa, vedenlaadun automaattimittauksia sekä vesinäytteistä tehtyjä sameusmäärityksiä. Aineisto on tuotettu Pro Quality Data -projektissa.

Aineiston ajallinen ja alueelinen kattavuus: Säkylän Pyhäjärvi kesäkuu 2009, Helsingin edusta, rannikko kesäkuu 2011.


[EN] Daily turbidity modeling result has been calculated by combining satellite and in-situ data with Ensemble Kalman Smoother. The water quality parameter has also been estimated for areas and time points for which no observations are available, e.g. due to cloudiness. The turbidity interpretation from the MERIS instrument, automatic water quality measurements and turbidity determinations made from water samples have been used as source datasets. Data has been produced in the Pro Quality Data project.

Temporal and spatial coverage: Säkylä's Pyhäjärvi June 2009, Helsinki region, coast, June 2011


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: MODEL_DFS_WQ_TURB


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {10BF538E-83B5-401E-AA23-ED2398A8CE96}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-02-18
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Service Date 2018-12-21
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword monitoring
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword modelling
GEMET Concepts Keyword turbidity
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2009-06-01
End Date of Temporal Extent 2011-07-01
Lineage Information of Service

-