Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Pohjois- ja Keski-Euroopan lumenpeittoala 2014 alkaen / Fractional Snow Cover for the Northern and Central Europe since 2014

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Pohjois- ja Keski-Euroopan lumenpeittoalaa päivittäin Terra satelliitin MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) -instrumentin aineistoa hyödyntäen. Pohjoisimmilta alueilta ei saada tietoa lumipeitteestä kaamosaikaan vähäisen valon vuoksi. Myös pilvet estävät näkyvyyden maan pinnalle ja lumenpeittoala saadaan vain pilvettömiltä alueilta. Lumikartta kertoo 500 metrin pikselikoossa lumen peittämän alueen prosentteina pikselin pinta-alasta. Lumen peittoalatieto saadaan SYKEssä kehitetyn SCAmod -menetelmän (1) avulla. SCAmod perustuu reflektanssimalliin, jossa satelliitin vihreän valon alueelta mittaama heijastussuhde eli reflektanssi kohteesta ilmaistaan lumenpeittoalan ja mahdollisesti maanpintaa peittävän puuston latvuksen läpäisevyyden eli transmissiivisyyden funktiona. Reflektanssimallin muoto perustuu 0.asteen säteilynkuljetusyhtälöön (2), jossa huomioidaan auringon säteilyn kulku metsän läpi kahdesti; matkallaan alas se sekä vaimenee että osittain heijastuu puustosta, osa siitä pääsee maan pinnalle ja heijastuu siitä satelliitin suuntaan, jälleen matkallaan vaimentuen toisen kerran. satelliitin mittaamasta takaisin palanneesta säteilystä saadaan mallin avulla siten "lumi maan pinnalla" -tieto. Tämä lähestymistapa mahdollistaa melko tiheidenkin metsien tapauksessa maan pinnan lumenpeittoprosentin estimoinnin. Kuitenkin metsät ovat heijastus ja vaimennusominaisuuksiltaan niin monimutkaisia, että lumenpeittoala tieto varsinkin tiheiden metsien tapauksessa on epätarkempaa kuin metsättömien alueiden tapauksessa. Aineisto koostuu vuodesta 2014 alkaen tehdyistä päivittäisistä lumenpeittoala tulkinnoista.

Aineisto julkaistaan myös Copenicus Cryoland-palvelussa, osana Copernicus Land monitoring Services – kokonaisuutta, joka on tältä osin suoraa jatkumoa EU:n FP7-CryoLand projektin tuloksena syntyneestä palvelusta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] SYKE monitors daily Fractional Snow Cover (FSC) over Northern and Central Europe from Terra/MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) data. Although service is running throughout the year, the northernmost areas are not mapped due to the polar darkness during deep winter season. Another factor preventing the information is cloud cover, which obstructs the view from satellite sensor to the surface of the earth. Hence cloudy pixels are masked in the FSC-products. FSC map provides information of the percentage of snow-covered ground of the total pixel area, which is 500m × 500m.

FSC is derived using the SCAmod method developed at SYKE (1). SCAmod is based on a reflectance model which expresses the observed reflectance as a function of FSC and forest canopy transmissivity. Reflectances of snow, snow-free ground and forest canopy serve a model parameters. The reflectance model originates from the zerotth order radiative transfer model, where solar irradiation is attenuated twice in its way trough the forest canopy, while part of it is reflected by the canopy and part is reflected by the ground surface, either snow or snow-free (2). The inversion of the reflectance model gives the FSC from the reflected signal measured at satellite level. As the reflectance model includes the effect of forest into the reflected radiation, the gained information is specifically FSC on the ground, in contrast to viewable FSC where snow only on the canopy is estimated. The SCAmod approach enables the estimation of FSC also in the case of dense forests, although its accuracy is the lower the denser the forest.

SYKE FSC database comprises daily FSC maps from year 2014 onwards. The products are also available through Copernicus Service CryoLand as a part of Copernicus Land Monitoring Service portfolio. The current service was originally developed in the EU FP7-project CryoLand.

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)


Viitteet / References

1) Metsämäki, S., Anttila, S., Huttunen, M., Vepsäläinen, J. (2005). A feasible method for fractional snow cover mapping in boreal zone based on a reflectance model. Remote Sensing of Environment, Vol. 95 (1):77-95.

2) Sari Metsämäki (2013): A fractional snow cover mapping method for optical remote sensing data, applicable to continental scale. Monographs of the Boreal Environment Research, ISSN 1239-1875 ; 43 ISBN 978-952-11-4201-7 (print); 978-952-11-4202-4 (pdf) Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 2013.

3) Metsämäki, S., Mattila, O.-P., Pulliainen, J., Niemi, K., Luojus, K., Böttcher, K. (2012). An optical reflectance model-based method for fractional snow cover mapping applicable to continental scale. Remote Sensing of Environment, 123, 508-521.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_FSC

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {36B533E7-FCFB-49FD-802B-1AC37968B057}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-09-22
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Service Date 2020-12-14
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords lumenpeittoala
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords fractional snow cover
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords snow-covered area
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

Lisätietoja

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category inlandWaters
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2014-02-01
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information of Service

Aineistoa on tuotettu vuodesta 2014 alkaen TARKKA -palveluun.