Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Pohjavesitietojärjestelmä POVET

Pohjavesitietojärjestelmä sisältää tietoa kaikista Suomen luokitelluista pohjavesialueista, niiden VPD:n mukaisesta vesienhoidosta sekä ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta. Pohjavesialueilta kootaan pohjaveden laatuun ja määrään liittyviä havaintotietoja sekä alueen tutkimuksiin, riskikohteisiin ja maankäyttöön liittyviä tietoja. Pohjaveden havaintotietoja on myös mm. havaintoputkista, kaivoista ja lähteistä jotka eivät sijaitse luokitelluilla pohjavesialueilla.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.

Aineisto kattaa koko Suomen pohjavesialueet.

Tuote sisältää ympäristöhallinnon luokittelemilta pohjavesialueilta ja ympäristöhallinnon pohjavesiasemilta kootut tiedot. Lisäksi järjestelmään on tallennettu tietoa pohjavesialueiden ja pohjavesiasemien ulkopuolella sijaitsevista yksittäisistä havaintopaikoista. Pohjavesiasemilta on tietoja koottu systemaattisesti vuodesta 1975 alkaen.

Paikkatietoaineisto päivitetään kaksi kertaa vuodessa (maaliskuu ja syyskuu).

Purpose of use: Tietojärjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti ympäristöhallinnon käyttöön työvälineeksi. Pääosa tuotteen sisällöstä tarjotaan myös asiantuntijoille suunnatun Avoin tieto -palvelun kautta. Esimerkki tuotteen käytöstä: POVETista tarkastellaan pohjavesialueen tietoja tai havaintopaikan vedenlaatu- tai pinnankorkeustietoja.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {C594F22E-B642-434D-B6F2-6ECB03F760C7}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Vesivarat
Contact information of the organisation responsible for metadata POVETtuki.syke@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-05-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2017-12-19
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource POVETtuki.syke@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Geology
INSPIRE Data Theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
GEMET Concepts Keyword water
GEMET Concepts Keyword groundwater
GEMET Concepts Keyword groundwater quality
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

Osa sisäisen version aineistosta luokiteltu on julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 7 k mukaisesti salassa pidettäviksi tiedoiksi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE ja ELY-keskukset

Access Constraints

no limitations

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2002-06-03
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information

N/A