Dataset extent

Piilevätietojärjestelmä - PIIRE

Piilevätietojärjestelmä sisältää pääsääntöisesti ympäristöhallinnon sisävesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen määrällisiä pohjan piilevien havaintoaineistoja. Lisäksi mukana on Suomen ympäristökeskuksen tutkimushankkeiden piileväaineistot sekä muiden organisaatioiden tutkimusaineistoja. Vanhimmat seuranta-aineistot ovat 1960-luvulta. Lajitiedot pohjautuvat Suomen lajitietokeskuksen laji.fi tietojärjestelmään. Aineisto on tarkoitettu piileväaineistoja käyttävien viranomaisten, konsulttien ja tutkijoiden käyttöön. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta. Lisätietoja: Satu Maaria Karjalainen Suomen ympäristökeskus, Luontoratkaisut.

The Diatom information system mainly contains qualitative diatom data from environmental administration's monitoring programs and operational monitoring from inland waters. In addition, it contains data from the research projects of Finnish Environment Institute and other research organizations. The oldest monitoring materials are from the 60s. The species information is based on Finnish Biodiversity Info Facility’s (laji.fi) system. The material is mainly intended for use by environmental management, consults and researchers. The material belongs to Finnish Environment Institute's open materials (CC BY 4.0). The system can be accessed through Hertta and Open information services. More information: Satu Maaria Karjalainen Finnish Environment Institute, Nature solutions.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {AF70B143-3BAC-4BA1-B369-E6A5BEC2FD83}
Metadata Language eng
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-10-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2023-01-01
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource satu.maaria.karjalainen@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
INSPIRE Data Theme Species distribution
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Language eng
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

-