Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Natura2000 toteuttamistapa

Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden suojelua on tarkoitus toteuttaa mm. luonnonsuojelulain, erämaalain, ulkoilulain, maa-aineslain, koskiensuojelulain, vesilain ja ympäristösuojelulain mukaisessa menettelyssä. Paikkatietokantaan on tallennettu Natura-alueiden toteuttamistaparajaukset.

Käyttötarkoitus: Ainiestoa käytetään aluehallinnossa natura-verkoston toteuttamistyössä. Aineisto ei ole ajantasalla ja sitä tulee käyttää yhdessä Natura2000 paikkatietoaineiston kanssa, jonka paikkatietokohteet ovat ajantasalla.

Lisätietoja: http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet/Naturaalueen_toteutus

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {1FD36C44-63F1-4E8B-A3CA-CF74DB9DD1C9}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-11
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2019-11-12
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Protected sites
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen HTTP://WWW.SYKE.FI/FI-FI/AVOIN_TIETO/KAYTTOLUPA_JA_VASTUUT

© DCW

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 20000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on suojeltava siten, että lain säätämät suojelutavoitteet toteutuvat. Alueesta riippuen tämä tapahtuu esimerkiksi luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-aineslain, koskiensuojelulain tai metsälain mukaan. Alueelliset ympäristökeskukset (ELY-keksukset) ovat jakaneet osan kohteista eri toteuttamistavan mukaan. Kaikkia kohteita ei ole jaettu. Paikkatietoaineisto on julkaistu vuionna 2006, eikä siihen ole tehty sen jälkeen muutoksia vähäisiä korjauksia lukuunottamatta. Aineiston rajaukset ja tietomalli vastaavat luontiaikansa tilannetta eivätkä ne ole yhteensopivia varsinaisen Natura2000 paikkatietoaineiston kanssa.