Dataset extent

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet

Suomi ulottuu pohjois-etelä suunnassa läpi boreaalisen havumetsävyöhykkeen. Se jaetaan neljään alavyöhykkeeseen, joiden rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Alavyöhykkeet jaetaan edelleen lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Aineisto pohjautuu YM:n muistiosta nro 3/1994 Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden kuvaaminen digitoituun aineistoon, jota on muutettu uhanalaisuusarviointien tarpeisiin kuvaruutudigitointina eri tausta-aineistoja käyttäen. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Käyttötarkoitus: Aineistoa käytetään taustakarttojen tuottamiseen ja karkeisiin analyyseihin.

Finland extends through the boreal coniferous forest zone. It is divided into sub-zones and blocks determined by vegetation differences due to the maritime and continental climate. The dataset is based on the Ministry of the Environment's Memorandum No. 3/1994. It has been modified for the needs of assessment of threatened habitat types in Finland. The material is used for background maps and overall analyzes.

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0). INSPIRE compatible dataset has been published.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {664BE696-C6A5-4FC4-8D6A-7D2E63D0E9C6}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-05-15
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2015-05-12
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier http://paikkatiedot.fi/so/1002011/br/Bio-geographicalRegion
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Bio-geographical regions
GEMET Concepts Keyword biogeographical region
GEMET Concepts Keyword forest
INSPIRE Priority Dataset National biogeographical regions
INSPIRE Priority Dataset National biogeographical regions (Habitats Directive)
INSPIRE Priority Dataset National biogeographical regions (Birds Directive)
INSPIRE Priority Dataset National legislation
Spatial Scope of INSPIRE data National
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords INSPIRE-tietotuote
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Kasvillisuus
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords metsä
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords biomaantieteelliset alueet
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Maan havainnointi ja ympäristö
Other keywords: Thesaurus name High-value dataset categories
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke

Access Constraints

no limitations

Representation Type vector
Scale (Denominator) 1000000
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1994-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Suomen rajat pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen kuntajakoon 1:100 000, 2013, johon on Sykessä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret Syken omasta rantaviiva-aineistosta. Käyttö aineiston tarkkuuden puitteissa.