Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Maatalousympäristön päiväperhosseuranta

Vapaaehtoisten havainnoijien maastossa keräämiin lajihavaintoihin perustuva pitkäaikaisseuranta, jota on tehty vuosittain 1999 lähtien. Työn koordinointi, aineistojen säilytys ja raportointi tapahtuvat SYKEssä. Vuosittain mukana ollut 30-60 havaintopaikkaa. Seuranta-aineistoja voi saada luvanvaraisesti käyttöön vastuuhenkilöltä (janne.heliola@syke.fi).

Käyttötarkoitus: Lajiensuojelun ja -tutkimuksen edistäminen.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {B8478C77-4A03-40C4-BAB9-A3375E636596}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata janne.heliola@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata owner
Metadata revision date 2020-06-11
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-06-11
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource janne.heliola@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Species distribution
GEMET Concepts Keyword conservation of species
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Voidaan luovuttaa luvanvaraisesti käyttöön. Sisältää havaintoja uhanalaisista lajeista, jotka ovat salattavia.

Lähde: SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1999-05-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A