Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI

Järjestelmä sisältää tietoja maa-alueista, joilla nykyisin tai aikaisimmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maaperään haitallisia aineita ja alueista, jotka on tutkittu tai kunnostettu. Tietojärjestelmä sisältää tietoja alueiden sijainnista, alueella nykyisin tai aikaisemmin harjoitetusta toiminnasta, maankäytöstä, etäisyyksistä asutukseen, pohjavesialueeseen, vesistöön, pohjaveden ottamoon, suojelualueisiin, maaperässä havaituista haitta-aineista, tehdyistä tutkimusta ja kunnostuksista.

Tietoja on kerätty 1990-luvun alusta lähtien toimintansa lopettaneista ja edelleen toimivista kohteista. Toiminnan ajoittuminen vaihtelee nykypäivästä taaksepäin enimmillään noin 150 vuotta. Tietoja päivitetään jatkuvasti.

Purpose of use: Tietojärjestelmä on tarkoitettu pääasiassa valtion ja kuntien käyttöön maaperän suojeluun, maaperän pilaantumiseen, pohjaveden suojeluun, vesistöjen suojeluun ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Yksityiset tiedontarvitsijat saavat pyytäessään tietoja käyttöönsä.

Esimerkki tuotteen käytöstä: Valtion ympäristötyömäärarahoilla tehtävät pilaantuneiden maiden kunnostukset, maankäytön suunnittelu, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Ympäristönsuojelulain selontekovelvollisuuden täyttäminen. Yksityiset kiinteistöjen omistajat voivat pyytää alueellisesta ELY-keskuksesta omaa kiinteistöään koskevan kohdetietokortin käytettäväksi kiinteistön myyntitilanteessa maaperän mahdollista pilaantumista koskevana selontekona.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {BB4FD42D-EDA1-4AC2-8D64-A4253EDCDB94}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata matti.silvola@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-09-21
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3035
Resource Date 2018-01-25
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset
Contact information of the organisation responsible for Resource matti.silvola@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Land use
GEMET Concepts Keyword soil
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut”. Muuta teksti sopivaksi, jos aineiston/järjestelmän käyttö on rajattua. Lisää aina lähdeviite tekstin loppuun, esim.: Lähde: SYKE

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type textTable
Resource Language bul
Resource Topic Category planningCadastre
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2008-07-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

N/A