Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot -karttapalvelu

Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot karttapalvelu on tarkoitettu kuntien, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten ikkunaksi maa-ainestenottolupa-aineistoon.

Maa-ainestenottoluvat sisältää keskeisiä tietoja maa-aineslain mukaisista ottamisluvista. Tällaisia tietoja ovat mm. ottamisalueen sijainti ja luvan mahdollistamat ottomäärät, luvan voimassaoloaika sekä otetun maa-aineksen määrä. Tiedot on tallennettu joko luvan myöntäneessä kunnassa tai ELY-keskuksessa. Lupatiedoissa, erityisesti lupia koskevissa sijaintitiedoissa, on virheellisyyksiä ja puutteita johtuen osin eri tahojen käyttämistä erilaisista koordinaattijärjestelmistä. SYKE ei ole vastuussa tietojärjestelmän tietojen oikeellisuudesta.

Karttapalvelusta löytyvät myös kunnittaiset ja vuosittaiset koosteet maa-ainestenotosta.

Kiviainesvarantotietoja ylläpidetään Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK). Aineisto käsittää muodostumakohtaisesti varanto- ja laatutietoja sora- ja hiekkamuodostumista sekä kallioalueista.

Muita aineistoja ovat SYKEn rajapinnoilta tulevat luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, natura2000-alueet, valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat sekä tuuli- ja rantakerrostumat, pohjavesialueet sekä harjujensuojeluohjelma-alueet. Lisäksi kuntarajat tulevat Esrin rajapinnalta.

Karttapalvelu löytyy osoitteesta:

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9af59a7f70ee43e5a6cd43cc47980422

Voimassa olevien lupien osalta paikkatietoaineiston kattavuus on noin 95 % ja päättyneiden lupien osalta noin 60 % lupien kokonaislukumäärästä.

Käyttötarkoitus: Maa-ainestenottolupien ja kiviainesvarantojen tarkasteluun.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {5AC682F5-C83E-4000-B67B-5EC40E80D4F6}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata owner
Metadata revision date 2020-08-31
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Service Date 2020-08-31
Service Date Type creation
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Service gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Service Category humanGeographicViewer
GEMET Concepts Keyword on-line service
Resource Classification Karttapalvelu
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

no limitations

Service Type view
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information of Service

Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot palvelussa voi tarkastella maa-ainestenottolupa- ja kiviainesvarantotietoja. Maa-ainestenottoluvat voimassaolon mukaan -aineisto on ajantasaista, se päivittyy palveluun joka yö. Lisäksi palvelussa on tarjolla kunnittaiset ja vuosittaiset ottotiedot alkaen vuodesta 1998. Nämä tiedot päivitetään palveluun kerran vuodessa yleensä kesäkuun alussa.