Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Laserkeilaimen kaiun intensiteetti

Intensiteettiaineisto on tuotettu MML:n muunnostietopalvelusta ladatusta laserpisteaineistosta.Intensitettiaineistossa kerrotaan pikselin (2 x 2 metriä) intensiteetin arvo. Arvot ovat välillä 0-65535, käytännössä 0-3449. Arvo kuvaa laserpulssin voimakkuutta kyseisessä pikselissä/pisteessä, arvo on suhteellinen. Intensiteetin voimakkuus riippuu heijastavan pinnan koostumuksesta, johon vaikuttaa mm. kuvausajankohta ja vallitseva säätila. Vuoden 2019 päivityksessä luettiin myös kaikki MML:ssa automaattisesti luokitellut pistepilviaineistot (aikaisemmin vain steromallinnetut). Nämä automaattisesti luokitellut aineistot erottaa stereomallinnetuista siitä, että niiden nimessä (gdb, raster) on laatu2, karttakäyttöliittymässä aineiston nimen lopussa on '_laatuII'.

Viimeisin päivitys on tehty (tiedot luettu MML:n tietopalvelusta) tammikuussa 2021 (viim. pvm 11.1.2021) - puuttuneet ruudut 'Lapin niskasta', ovat ns. laatu2-aineistoa.

Kattavuus: lähes tulkoon koko Suomi. Lapissa rajavyöhykkeellä on puutteita sekä Kokkolan saaristossa muutama ruutu puuttuu.

HUOM! Alkuperäisen pistepilven tiheyttä on tarkoituksellisesti heikennetty (=laatu heikkoa) rajavyöhykkeellä ja puolustusvoimien hallinnoimilla alueilla. Tästä syystä näillä alueilla rastereiden laadussa esiintyy huomattavia puutteita.

Käyttötarkoitus: ympäristön tila, maanpeite, maankäyttö,

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {A47617C9-E93A-4000-8DE0-7E74707C7ED4}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-01-22
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2017-03-14
Resource Date Type publication
Resource Date 2021-01-22
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Land cover
GEMET Concepts Keyword environmental monitoring
GEMET Concepts Keyword vegetation cover
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Aineiston jakelu vain ympäristöhallinnon sisällä. Laserkeilausaineisto on Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja, joita saa käyttää CC 4.0-lisenssin mukaisesti: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/avoimen

Lähde: SYKE (perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon)

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type grid
Resource Language fin
Resource Topic Category imageryBaseMapsEarthCover
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2008-01-01
End Date of Temporal Extent 2021-01-22
Lineage Information

Lähdeaineisto: Intensiteettiaineisto on tehty MML:n sivuilta ladatusta laserkeilausainestosta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto Laserkeilausaineiston päivittäminen: https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu

Prosessointihistoria: MML:n latauspalvelusta luetut laz tiedostot (ruutukohtaisia) on tallennettu SYKEn palvelimelle, Aineiston käsittely on toteutettu seuraavasti (totetus python scriptillä, komennot ArcGIS:n geoprosessointeja): 1) Alkuperäinen laz tiedosto muuttettu las-formaattiin (LAStools) 2) Las-formaatissa oleva tiedosto muunnettu zlas-formaattiin (by ESRI) 3) Zlas tiedostosta tehty LAS DATASET 4) LAS DATASET:sta tehty featurelayerit: I) Laser dataset (poiminnat:class_code="", return_values="" => kaikki pisteet mukana) 5) LAS DATASET:n muuntaminen rasteriksi (parametrit: 'INTENSITY','BINNING AVERAGE SIMPLE') => lopputuotteena ykisttäisen ruudun Intensiteetti. Lopussa ykisttäisten ruutujen rasterit luettu Raster Catalog:ksi ja Raster Catalog:sta Raster Dataset:ksi (=lopputuote). Lopputuote tallennttu 32 bittisenä (8 bittisenä sävyarvot liian suppeita).

Rasterin pixel value kuvaa kyseisen pikselin (2 x 2 metriä) intensiteettiä. Arvot ovat välillä 0-65535, käytännössä 0-3449. HUOM! Aineistossa intensiteetin arvo kuvaa kyseisen ajankohdan ja alueen intensiteettiä, mm. säätila ja ajankohta vaikuttaa kohteen intensiteetin arvoihin. Koko aineistoa EI TULE käyttää analysoinnin pohjana!!!