Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietojen tallennusjärjestelmä (GISALU)

GISALU on ELY-keskusten ympäristövastuualueen hyödyntämä kaavoituksen ja rakentamisen sekä kulttuuriympäristönhoidon tietojärjestelmä, joka on ollut käytössä jo vuodesta 2000 alkaen. Järjestelmää on kuitenkin kehitetty pariin otteeseen sen elinkaaren aikana. Nykyinen järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2011.

Järjestelmällä tallennetta aineistoja ovat: • (yleis- ja) asemakaavojen ulkorajat ja ominaisuustiedot • suunnittelutarvealueet • kuntien suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset • ELY-keskuksen tekemät poikkeamispäätökset • rakennusperinnön hoitoavustukset • rakennussuojelukohteet • rakennusperinnön inventointikohteet

GISALU aineistoja käsitellään ja tuotetaan ArcGIS ja Access-pohjaisilla käyttöliittymillä. GISALU-tietojen pohjalta jalostetaan suurin osa valtakunnallisen kaavoituksen seurannan (KATSE) tiedoista. GISALU- aineistot perustuvat kaavatietojen ja kuntien tekemien päätösten osalta kunnista saataviin tietoihin ja hoitoavustusten osalta yksityisten tekemien hakemusten tietoihin. ELY-keskusten poikkeamispäätösten tiedot perustuvat ELY-keskusten tekemiin alkuperäisiin päätösasiakirjoihin ja rakennussuojelukohteiden tiedot hakijan tekemän hakemuksen tietoihin. GISALU:n aluemaisten paikkatietojen sijainnin ja ominaisuustietojen tallennus sekä pistemäisten paikkatietojen sijainnin tallennus tehdään ArcGIS paikkatieto-ohjelmalla. ELY-keskukset käyttävät Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) tarjoamaa ArcGis-paikkatietojärjestelmää Citrix-palvelimen kautta verkkoyhteydellä.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {DC988F94-2AE9-4A30-9274-EEF19DDE2672}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata alu_tuki@ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-01-28
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2000-01-01
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource alu_tuki@ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Buildings
INSPIRE Data Theme Land use
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

GISALU on vain ELY-keskusten käyttöön.

Osa järjestelmän aineistoista on julkaistu avoimesti: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category society
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category structure
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

GISALU-järjestelmää ylläpitää SYKE