Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Koekalastusrekisteri (Nordic-verkot, Coastal-verkot, sähkökoekalastus)

Koekalastusrekisteri on tietojärjestelmä kalaseurantatietojen hallintaan Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietojärjestelmäympäristössä. Järjestelmä ei ole käytettävissä SYKEn Avoin tieto -palvelussa. Rekisteri on kolmiosainen eli järjestelmään sisältyy 1) sisävesillä tehtyjä Nordic-verkkoaineistoja ja 2) rannikkoalueilla tehtyjä Coastal-verkkoaineistoja sekä 3) virtavesissä tehtyjä sähkökoekalastusaineistoja.

Sähkökoekalastusaineistot pääosin vuodesta 2007 lähtien.

Koekalastusrekisteri on tarkoitettu kalatalousviranomaisille vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) toimeenpanon ja direktiivin mukaisten kalaseurantojen tietojen hallintaan sekä kalavesien käytön ja hoidon järjestelyihin liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi rekisteri palvelee tutkimushankkeita.

Lisätietoa: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/koekalastusrekisteri/

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {38B733ED-CC00-4A50-A0B1-7504D691E6F0}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Tietokeskus / Ympäristötietojärjestelmät
Contact information of the organisation responsible for metadata paivi.korhonen@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata originator
Metadata revision date 2020-06-12
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2012-10-30
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Luonnonvarakeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource Ari.Saura@luke.fi; Mikko.Olin@luke.fi; Jukka.Ruuhijarvi@luke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Species distribution
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineistoa käytettäessä lähde on aina mainittava. Käyttöehdot perustuvat suorakäyttösopimukseen Luonnonvarakeskuksen (ent. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen) ja Suomen ympäristökeskuksen välillä (SYKE-2009-T-32)

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1997-10-09
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information

Rekisteri sisältää Luonnonvarakeskuksen (Luke, aiemmin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL) koekalastusten, kalataloudellisten velvoitetarkkailujen (vesialan konsultit), vesipuitedirektiivin perusseurantojen sekä yliopistojen tutkimushankkeiden standardimenetelmillä tuottamia tietoja.

Rekisteriin on siirretty vuonna 2010 aiemmin Ahvenanmaalla ruotsinkieliseen tietokantaan tallennetut Coastal-verkkokoekalastusaineistot (vuosilta 2002-2009).