Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kertymärekisteri KERTY

Kertymärekisteriin kootaan tietoa sedimentteihin (mukaan lukien sedimentaatio ja ruoppausmassat), eliöihin, passiivikeräimiin ja maaperän eri jakeisiin kertyneistä haitallisista aineista. Tietosisältö koostuu ympäristön tilan seurannoissa, kartoituksissa ja tutkimuksissa, velvoitetarkkailuohjelmissa, pilaantuneiden maiden kartoituksen ja kunnostamisen yhteydessä sekä sedimenttien ravinnetutkimuksissa kerätystä pitoisuusaineistosta sekä sen taustalla olevista määritys-, näyte-, paikka ja muista taustatiedoista.

Tietoja on 1960-luvulta lähtien. Tietojärjestelmä on otettu käyttöön 26.05.2010. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin.

Käyttötarkoitus: Ympäristöalan asiantuntijoiden käyttöön.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {FF5FE8B1-B2BC-44C7-8A47-744F0A522CD2}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Kulutuksen ja tuotannon keskus/Haitallisten aineiden yksikkö
Contact information of the organisation responsible for metadata sirkku.tuominen@syke.fi; katri.siimes@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-08-21
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2010-04-07
Resource Date Type creation
Resource Date 2010-05-26
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus / Kulutuksen ja tuotannon keskus/Haitallisten aineiden yksikkö
Contact information of the organisation responsible for Resource sirkku.tuominen@syke.fi; katri.siimes@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
GEMET Concepts Keyword pollutant concentration
GEMET Concepts Keyword sediment
GEMET Concepts Keyword marine biota
GEMET Concepts Keyword aquatic organism
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1960-01-01
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Järjestelmään on tallennettu aineistoa useammista nykyistä rekisteriä edeltävistä järjestelmistä aina 1960-luvulta lähtien. Kertymärekisteriin on tallennettu myös vanhoja aineistoja, jotka eivät aikaisemmin ole sisältyneet mihinkään tietojärjestelmään. Aikaisempien järjestelmien tietosisällöt ja rakenteet ovat poikenneet nykyisestä, joten vanhemmissa näyte- ja paikkatiedoissa saattaa esiintyä puutteita ja paikkojen sijainnissa pientä epätarkkuutta. Kertymärekisteri on otettu käyttöön 26.05.2010, mistä lähtien tiedot tallennetaan ajantasaisesti.

Tietojärjestelmän tiedot ovat peräisin ympäristöviranomaisilta ja julkisen valvonnan alaisilta toimijoilta.