Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Järvirekisteri

Järvirekisteri sisältää tietoa Suomen järvistä. Kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista on tallennettuna perustiedot (järven nimi ja valuma-aluejaon mukainen tunnus, sijaintitietoa, vesipinta-ala ja rantaviivan pituus). Lisäksi rekisteriin on tallennettu tiedot mm. syvyyskartoitustilanteesta sekä fysiografiset tunnusluvut syvyyskartoitustyön edistyessä. Fysiografiatiedot perustuvat vanhempien syvyyskartoitusten osalta graafisiin määrityksiin (epätarkkuutta), mutta 1990-luvulla ja sen jälkeen tehdyissä paikkatietoaineiston ja -välineiden avulla tehtyyn määritykseen.

Järjestelmään pääsee Hertta ja SYKEn Avoin tieto -palveluiden kautta. Avoin tieto -palvelun kautta saatava aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Alkuperäinen järviluettelo, johon rekisteri pohjautuu on tehty 1980-luvun lopussa. Järvien pinta-alat, rantaviivan pituudet ja sijaintipisteet on päivitetty vuonna 1999 perustuen peruskartan numeeriselle rantaviiva-aineistolle Suomen ympäristökeskuksessa tehtyyn luokitteluun. Pinta-ala- ja rantaviivan pituustiedoissa on rinnakkain sekä 1:20000 peruskartan rantaviiva-aineiston, että ranta10 (1:10000 mittakaava) mukaiset arvot. Luotaustiedot vuodesta 1972 lähtien.

Purpose of use: Antaa tietoa vesistöseurantoihin, -tutkimuksiin, ja kunnostuksiin. On perusaineistona vesiensuojelutoimenpiteiden ja -suunnitelmien teossa. Toimii syvyyskartoitustyön seurannan välineenä.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {E4505311-A27A-4CD5-B207-89EFEEFE48CF}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata jari.hakala@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-07-02
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2012-05-07
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus /Vesikeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource jari.hakala@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Hydrography
GEMET Concepts Keyword water
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category inlandWaters
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2000-07-04
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Rekisterin tietojen perustana ovat numeerisiin ja graafisiin kartta-aineistoihin perustuvat selvitykset, lähinnä suurjärvien osalta osittain myös kirjallisuuslähteet.

Processing history: Alkuperäinen järviluettelo, johon rekisteri pohjautuu on tehty 1980-luvun lopussa. Järvien pinta-alat, rantaviivan pituudet ja sijaintipisteet on päivitetty vuonna 1999 perustuen peruskartan numeeriselle rantaviiva-aineistolle Suomen ympäristökeskuksessa tehtyyn luokitteluun. Luotaustiedot vuodesta 1972 lähtien.