Dataset extent

Itämeren vuosittainen leväkooste (Sentinel-3, Sentinel-2 & Landsat-8/9) 2017– / Yearly algae composites of the Baltic Sea (Sentinel-3, Sentinel-2 & Landsat-8/9) 2017–

[FI] Vuosittainen Itämeren avomerialueen pintaleväkooste yhdistetään kesäkauden päivittäisistä havainnoista. Tämä kuvaus kattaa aineistot vuodesta 2017 eteenpäin. Pintalevälautoista tehdään neliluokkainen tulkintakartta, joka kuvaa pintalevän esiintymistodennäköisyyttä tietyllä alueella. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Kooste kuvaa suurinta havaittua levän määrää kesä-elokuun aikana kullakin alueella. Vuosittainen kooste kokoaa yhteen Itämeren pääaltaan, Selkämeren ja Suomenlahden pintalevähavainnot kesä-elokuun ajalta.

Koosteet vuodesta 2018 alkaen ovat ~0,003° maastoerotuskyvyllä (n. 370 m × 180 m). Vuoden 2017 kooste on karkeammalla maastoerotuskyvyllä (0,009°, n. 1 000 m × 500 m).

Päivittäiset pintalevähavainnot perustuvat Sentinel-3 OLCI-satelliitti-instrumentin eri aallonpituusalueiden havaitseman veden pintakerroksesta lähtevän heijastuksen voimakkuuteen, joka on sinileväalueilla erilainen kuin levättömillä vesialueilla. Vuodesta 2020 alkaen koosteeseen on otettu mukaan myös Sentinel-2 MSI-satelliitti-instrumentin havainnot, joten aineisto kattaa tarkemmin myös rannikon läheiset alueet. Vuodesta 2022 alkaen koostetta on täydennetty myös Landsat-8- ja Landsat-9-satelliittien OLI- ja OLI-2-instrumenttien aineistoista tehdyillä levälauttatulkinnoilla.

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta, levätiedotus.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] The annual composite of phytoplankton surface blooms are made from daily surface algal bloom observations during the summer period. The algal rafts are converted into a four-class interpretation map representing the probability of the occurrence of surface algal blooms in a particular area. The algal classes are (1) none, (2) potential, (3) likely, and (4) evident surface algae. Seasonal composites represent the maximal state of the algae blooms from June to August. The composites since 2018 are at ground resolution of ~0.003° (approx. 370 m × 180 m). The composite of 2017 is of coarser ground resolution (0.009°, approx. 1,000 m × 500 m).

Surface algae bloom areas can be separated from non-algal areas based on the reflectance observed by the Sentinel-3 satellite series OLCI-instrument. The method uses various wavelength bands observed by the satellite, which differ between cyanobacterial areas and areas without cyanobacteria. Since 2020, the composite has also included material from the Sentinel-2 MSI satellite instrument. Starting in 2022, the composite has also been supplemented with interpretations made from data from the OLI and OLI-2 instruments of the Landsat-8 and Landsat-9 satellites. This allows the dataset to cover the areas closer to shoreline better.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea, algal watch.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer, (vuodet aineistossa/years in data 2017 -> ): eo:EO_SEASONAL_ALGAE


Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {42D63482-350E-4149-8606-145AFFC0E388}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for metadata eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-04-08
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:4326
Service Date 2018-11-05
Service Date Type publication
Unique Resource identifier of Service
Organisation Responsible for Service Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (Syke)
Contact information of the organisation responsible for Service eotuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Service pointOfContact
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Sea regions
GEMET Concepts Keyword remote sensing
GEMET Concepts Keyword earth observation
GEMET Concepts Keyword satellite image
GEMET Concepts Keyword coastal water
GEMET Concepts Keyword sea water
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword water body
GEMET Concepts Keyword Water Framework Directive
GEMET Concepts Keyword water quality
GEMET Concepts Keyword ecological assessment
GEMET Concepts Keyword ecological status
GEMET Concepts Keyword eutrophication
GEMET Concepts Keyword monitoring
GEMET Concepts Keyword algal bloom
Resource Classification Satelliittihavaintotieto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords TARKKA
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords status assessment
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords FEO
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen


[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Sentinel-3, Sentinel-2 ja Landsat-8/9 -aineistoihin perustuva pintalevä: "Syke-aineisto, sisältää muokattua Copernicus ja USGS/NASA Landsat program -dataa (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Algae composite based on Sentinel-3, Sentinel-2 and Landsat-8/9 data: "Syke data, contains modified Copernicus and USGS/NASA Landsat program -data (year)"

More info

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language eng
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category oceans
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2017-01-06
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information of Service

[FI] Koosteet on laskettu kesäkauden Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 ja Landsat8/9 pintalevähavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from surface algae observations of the Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 and Landsat-8/9 for the summer season.