Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Hydrologian ja vesien käytön tietojärjestelmä HYDRO

Järjestelmä sisältää tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrästä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muista hydrologisista ilmiöistä (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.).

Tietojärjestelmä käsittää hydrologisen tietokannan sekä vesistöjen käyttötoimintaa tukevia tietoja ja ohjelmia. Tietokantaosa käsittää n. 10 hydrologista osarekisteriä, joissa on havaittuja tai laskettuja arvoja kaikkiaan noin 5000 mittauspisteeltä tai -alueelta. Vanhimmat havainnot ovat vuodelta 1693 ja lisää havaintoja saadaan monista havaintolajeista päivittäin.

Tietojärjestelmää käytetään Suomen vesivarojen ja ajankohtaisen vesitilanteen kuvaukseen sekä arviointiin. Lisäksi järjestelmää käytetään monipuolisesti vesivarojen käytön ja hoidon tukemiseen (mm. vesistöennusteet ja vesistöjen käytön päätöksenteon tuki), tulvariskien hallintaan sekä vesiensuojeluun ja vesientutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Ympäristöhallinnon sisäinen käyttö on hyvin laajaa ja monipuolista, mutta tietojärjestelmää käytetään paljon myös oman hallinnon ulkopuolella.

Järjestelmään pääsee SYKEn avoimen tiedon sivuilla olevien Hertta-ympäristötietojärjestelmän ja avoimen hydrologiarajapinnan kautta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {86FC3188-6796-4C79-AC58-8DBC7B568827}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata hydrologit@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2020-06-18
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2020-06-18
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource hydrologit@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
INSPIRE Data Theme Hydrography
GEMET Concepts Keyword water
GEMET Concepts Keyword hydrography
GEMET Concepts Keyword hydrologic balance
GEMET Concepts Keyword hydrologic cycle
GEMET Concepts Keyword hydrologic flow
GEMET Concepts Keyword hydrology
Resource Classification Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Use constraints and source

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type textTable
Resource Language fin
Resource Topic Category inlandWaters
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 1753-05-17
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information

Vanhimmat havainnot ovat vuodelta 1693.

Prosessointihistoria:

Tuotteeseen liittyvä palvelutarjonta: hydrologisen tietokannan perusdata, datan tilastolliset analyysit, vesien käyttöä palvelevat laskentaohjelmistot(säännöstelylaskenta ja vaikutusten arviointi).

Tuotteen tietojen lähde: ympäristöhallinnon hydrologinen havaintotoiminta, vesioikeuslupien haltijoiden havaintotoiminta, ostopalvelusopimuksina saatavat havainnot (lähinnä Ilmatieteen laitos).