Dataset extent

Helmi-elinympäristöohjelman toimenpidekohteet

Aineisto sisältää Helmi-elinympäristöohjelmassa toteutuneet ennallistamis-, luonnonhoito-, kunnostus- ja suojelukohteet niin valtion kuin yksityisessä omistuksessa olevilla alueilla.

Aineisto sisältää vain toteutuneita kohteita. Kohteista on ilmoitettu paikkatietona sijainti joko viitteellisenä tai laskennallisena pisteenä tai polygonina. Ominaisuustietoina kohteista on tieto Helmi-periaatepäätöksen mukaisesta toimenpiteestä, kohteen pinta-alasta, tietolähteestä sekä toteutusvuodesta. Jatkuvan hoidon kohteista on ilmoitettu myös viimeisin hoitovuosi.

Aineisto on toistaiseksi vain viranomaiskäytössä ja siihen lisätään vuosittain uudet toteutuneet toimenpiteet.

Helmi-elinympäristöohjelman toimenpidekohteet -aineisto koostuu kolmesta aineistotasosta: pistemäisistä Helmi-keskittymistä, aluemaisista Helmi-toimenpidekohteista ja pistemäisistä Helmi-toimenpidekohteista.

Aineiston attribuuttikenttien selitykset: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/helmitoimenpidekohteet.pdf

Aineiston lähdeorganisaatiot ovat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Metsästäjäliitto ja BirdLife Suomi. Aineisto on koostettu Suomen ympäristökeskuksessa ja siitä vastaa Ympäristöministeriö.

Lisätietoa: https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ja-tutkimusohjelmat/helmi-ohjelma

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {A80378FE-F6BB-4C09-B3B8-FF85F9A80BEC}
Metadata Language eng
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2024-03-13
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2024-03-12
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Protected sites
GEMET Concepts Keyword restoration
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Ympäristöministeriö Tiedon lähdeorganisaatiot (ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Metsästäjäliitto ja BirdLife Suomi)

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent None
End Date of Temporal Extent None
Lineage Information

Aineisto on koottu Suomen ympäristökeskuksessa Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen, Suomen riistakeskuksen sekä Metsästäjäliiton&BirdLifen toimittamista tiedoista. Metsähallitukselta saatuja tietoja ovat tietojärjestelmiin tallentaneet ELY-keskukset, Metsähallitus Luontopalvelut, Metsähallitus Eräpalvelut ja Metsähallitus Metsätalous Oy. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksessa aineistoon on lisätty ns. Helmi-keskittymien (7 kpl) viitteelliset sijaintipisteet.

Tietojen laadussa on puutteita johtuen erilaisista lähdejärjestelmistä ja tallennuskäytännöistä. Laatupuutteet voivat olla esimerkiksi: puuttuvia kohteita (ei jostain syystä tallennettu), virheellisiä tallennuksia (väärä sijainti, virheelliset tai puutteelliset ominaisuustiedot) samankaltaisten kohteiden päällekkäisyyttä.