Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Droonilla tuotetut vesistö- ja vesivara-aiheiset kuva-aineistot Pohjois-Savossa

Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Pohjois-Savon maakunnan alueelta. Aineisto on pääosin Pohjois-Savon ELY-keskuksen itse tuottamaa, mutta jotkut kartoituslennot jälkiprosessointeineen on tilattu ulkopuoliselta taholta.

Tietojoukko koostuu fotogrammetrisesti mallinnetuista ortomosaiikeista, digitaalisista pintamalleista ja pistepilvistä. Lähtöaineistona fotogrammetriseen mallintamiseen toimivat kartoituslennoissa otetut valokuvat.

Lisäksi tietojoukossa on laserkeilaukseen perustuvia lopputuotteita.

Aineistojen käyttämistä varten ympäristöhallinnon Citrix QGIS-ohjelmaan on tuotettu Drone-lisäosa (plug-in), jota käytetään ortomosaiikkien julkaisemiseen rajapintatekniikalla ja yksittäistä kartoituslentoa koskevien kuvailutietojen (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera) kirjaamiseen. Samaa lisäosaa käytetään myös rajapintojen tuomiseksi Citrix QGIS:n sisällysluetteloon ja karttanäkymään. Drone-lisäosa mahdollistaa kartoituslentojen luetteloinnin.

Vesistö- ja vesivara-aiheinen tietojoukko koostuu merkittävimmiltä osin vesistökunnostuksia varten kuvatuista aineistoista järviltä, virtavesiltä ja valuma-alueilta. Yksittäistapauksissa aineisto on rooliltaan esiselvitysmateriaalia, joka ei ole edennyt kohteessa itse kunnostusvaiheeseen. Kunnostukset ovat liittyneet esimerkiksi seuraaviin laajempiin hankkeisiin:

•Salinjoen valuma-alueen vesienhallinnan kehittäminen (aineistoa vuodesta 2020 lähtien).

•Atronjoen elinympäristöselvitys (aineistoa vuodesta 2021 lähtien).

Tietojoukkoon kuuluu aineistoa valvontakäyntien yhdessä tehdyiltä kartoituslennoista muun muassa vesilain valvontaan liittyen. Valvontakäyntien aineistot painottuvat Riku Eskelisen vuonna 2018 tekemiin kartoituslentoihin.

Tietojoukkoon kuuluu aineistoja myös järvien vesikasvillisuuden seurannassa. Ne painottuvat painottuvat Juho-Ville Marttilan ja Ilari Falckin vuosina 2018-2019 tekemiin kartoituslentoihin.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {70B10F07-DE2C-4869-B36D-0FBEF4A4AAAD}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-02-02
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3857
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:32635
Resource Date 2022-12-16
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Hydrography
INSPIRE Data Theme Orthoimagery
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
INSPIRE Data Theme Habitats and biotopes
INSPIRE Data Theme Species distribution
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords vesitalous
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords vesienhoidon suunnittelu
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords vesistökunnostus
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords drone
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords drooni
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords RPAS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords UAS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords UAV
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Pohjois-Savo
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords North Savo
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineistoa saa käyttää ympäristöhallinnon sisällä. Aineiston luovuttaminen kolmannella osapuolelle on kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. Tällaisissa tapauksissa lupaa voi tiedustella sähköpostitse.

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category imageryBaseMapsEarthCover
Resource Topic Category inlandWaters
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2018-05-07
End Date of Temporal Extent now
Lineage Information

Yksittäisen kartoituslennon kuvailutiedot ovat katsottavissa Citrix QGIS Drone-lisäosalla (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera, kartoituslennon toteuttamiseen ja fotogrammetriseen mallintamiseen käytetyt ohjelmat).