Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Droonilla tuotetut ortomosaiikit Säkylän Pyhäjärven vesikasvillisuudesta

Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Säkylän Pyhäjärveltä (järvinumero 34.031.1.001). Tietojoukko koostuu fotogrammetrisesti mallinnetuista ortomosaiikeista, joiden lähtöaineistona toimi kartoituslennoissa otetut pystysuuntaiset valokuvat.

20.-22.8.2019 kuvatut ortomosaiikit sijoittuvat järven rantavyöhykkeelle ja matalikoille. Aineiston on tuottanut Pohjois-Savon ELY-keskus hankkeessa Eri mittakaavaiset kaukokartoitusmenetelmät järvien rantavyöhykkeen kasvillisuuden seurannassa ja tilanarvioinnissa (ILMAVERSO II OHKE).

Aineistojen käyttämistä varten ympäristöhallinnon Citrix QGIS-ohjelmaan on tuotettu Drone-lisäosa (plug-in), jota käytetään ortomosaiikkien julkaisemiseen rajapintatekniikalla ja yksittäistä kartoituslentoa koskevien kuvailutietojen (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera) kirjaamiseen. Samaa lisäosaa käytetään myös rajapintojen tuomiseksi Citrix QGIS:n sisällysluetteloon ja karttanäkymään. Drone-lisäosa mahdollistaa kartoituslentojen luetteloinnin.

Ortomosaiikit ovat katsottavissa karkeammalla resoluutiolla myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen tuottamasta ArcGIS Online -tarinakartasta: https://ely.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=017d9a98defb48c1b303cab8a22251be

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {A6E48D8B-6F9A-454A-BECE-2DBE5A1A6921}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2023-03-20
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3857
Resource Date 2022-12-16
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
The role of the organisation responsible for Resource pointOfContact
INSPIRE Data Theme Orthoimagery
INSPIRE Data Theme Environmental monitoring facilities
INSPIRE Data Theme Habitats and biotopes
INSPIRE Data Theme Species distribution
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Other keywords Ei-Inspire
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords ympäristön tilan seuranta
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords vesikasvillisuus
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords rantakasvillisuus
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords drone
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords drooni
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords RPAS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords UAS
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords UAV
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Varsinais-Suomi
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Satakunta
Other keywords: Thesaurus name
Other keywords Southwest Finland
Other keywords: Thesaurus name
Use constraints and source

Aineiston käyttö ympäristöhallinnon Citrix QGIS:lle tuotetun Drone-lisäosan/plug-inin kautta vain ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön. Aineiston luovuttaminen kolmannella osapuolelle on kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. Tällaisissa tapauksissa lupaa voi tiedustella sähköpostitse.

ArcGIS Online -palvelussa julkaistua aineistoa karkeammassa resoluutiossa saa käyttää vapaasti, kun tiedontuottaja nimetään.

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language fin
Resource Topic Category biota
Resource Topic Category environment
Resource Topic Category imageryBaseMapsEarthCover
Resource Topic Category inlandWaters
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2019-08-20
End Date of Temporal Extent 2019-08-22
Lineage Information

Yksittäisen kartoituslennon kuvailutiedot ovat katsottavissa Citrix QGIS Drone-lisäosalla (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera, kartoituslennon toteuttamiseen ja fotogrammetriseen mallintamiseen käytetyt ohjelmat).