Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

ARA-rakennukset

Aineisto sisältää ARA:n käyttö- ja luovutusrajoitusten alaiset rakennukset sekä rajoituksista vapautuneet ja vapautetut rakennukset. Aineistossa ovat mukana vain valmiit rakennukset. Aineistosta on jätetty pois rakennukset, joiden käytössäolotilanne on rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan ’purettu uudisrakentamisen vuoksi’ tai ’purettu muusta syystä’.

Aineistossa ei ole mukana välimalli- (hankelaji 391), takauslaina- (hankelaji 370) eikä osaomistushankkeita (hankelaji 325). Myös pelkästään hankintalainoitetut rakennukset puuttuvat. Jos rakennuksen käyttörajoitustiedot puuttuvat Arakire-rekisteristä, on se laskettu kuuluvaksi rajoitusten piiriin.

Aineiston sisältämät ominaisuustiedot on kuvattu Lisätietoja-kohdan liitedokumentissa.

Vuoden lopun tilanne.

Käyttötarkoitus: Asumisen suunnitteluun ja tutkimukseen.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/ARArakennukset.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
File Identifier {8C490ECF-C1F3-4288-A290-4900B05B6A2A}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-11-03
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2016-11-29
Resource Date Type publication
Resource Date 2021-11-16
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource alu_tuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource originator
INSPIRE Data Theme Buildings
GEMET Concepts Keyword building
GEMET Concepts Keyword land use
GEMET Concepts Keyword dwelling
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Aineisto on käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä viranomaisille, joilla on Liiteri-sopimus. Tietoja saa käyttää viranomaistehtävien hoitamiseen eikä niitä saa edelleen luovuttaa ilman Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Digi- ja väestötietoviraston lupaa. Aineistoa ei ole oikeutta ladata, mutta sitä voi käyttää kuvina painetuissa tai digimuotoisissa julkaisuissa. Muunlainen hyödyntäminen vaatii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Digi- ja väestötietoviraston luvan.

Tietoja käytettäessä tulee ilmoittaa tietolähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020 & Väestötietojärjestelmä, Digi- ja väestötietovirasto 1/2021. Kuvallisissa esityksissä voidaan tietolähde ilmoittaa myös lyhenteitä käyttäen: ARA 2020 & VTJ/DVV 1/2021.

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Representation Type vector
Resource Language fin
Resource Topic Category structure
Service Type
Begin Date of Temporal Extent 2020-12-31
End Date of Temporal Extent 2020-12-31
Lineage Information

Aineisto on muodostettu yhdistämällä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rekistereistä (ARAKIRE, Lainatieto) saatua tietoa Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoihin (RHR). ARAn ja RHR:n tiedot rakennuksista voivat olla osittain ristiriitaisia. Lisätietoja-kohdan liitedokumentista ilmenee, kummasta lähteestä tiedot ovat peräisin.

Prosessointihistoria: Huomioitavaa: Vuodesta 2016 alkaen laskentaa on muutettu siten, että rajoituksista vapauttamispäätösten ehtojen pitää toteutua. Toisin sanoen vuokratalo on vapautettu vasta, kun kaikki lainat on maksettu takaisin. Laskentamuutos kasvattaa ARA-vuokra-asuntokantaa, mikä tulee huomioida vertailua eri vuosien välillä tehdessä. Lisäksi Turun ylioppilaskylän ARA-vuokratalokantaa on korjattu aineistossa. Kymmeniä rakennuksia on puuttunut datasta aikaisemmin RHR-virheiden vuoksi.

Vuodesta 2018 alkaen Asuntosäätiö-konsernin kanta on laskettu ryhmään asumisoikeusyhtiöt, kun se aikaisemmin on ollut omistajaryhmässä ’muut normaalivuokra-asuntoja omistavat yhteisöt’. Lisäksi Y-säätiön asunnot ovat kuuluneet aiemmissa tilastovuosissa omistajaryhmään 44. Vuoden 2018 datassa sen kanta on ryhmässä ’muut normaalivuokra-asuntoja omistavat yhteisöt’. Omistajaryhmäkuvausta muutettu kolmen ryhmän osalta: 10, VVO, on nyt nimeltään Kojamo. Omistajaryhmä 71, Espoon Kruunu, on nyt nimeltään Espoon Asunnot. Omistajaryhmä 44, "Asunnottomille ja pakolaisille as. omistava yht. (esim. Y-säätiö)" on päivitetty muotoon "Asunnottomille asuntoja omistavat yhteisöt", mikä kuvaa ryhmää paremmin.

Vuoden 2019 tilastosta lähtien rakennuksen omistaja on määritetty talokohtaisesti eikä enää rakennushankkeen lainansaajantiedon kautta, kuten vuosina 2000-2018. Näin voidaan kuvata monen rakennuksen hankkeiden yksittäisten talojen omistajamuutoksia. Tämä parantaa omistajadatan laatua paikkatiedossa ja tilastoissa.