Löytyi 3 aineistoa

Avainsanat: natural environment Ei-Inspire Paikkatietoaineisto

Suodattimen tulokset
  • EU:n luonnonmaantieteellinen aluejako Suomessa

    EU:n luonnonmaantieteellinen aluejako Suomessa -aineiston tuottaja on Euroopan ympäristövirasto. Habitaattidirektiivin (92/43/EEC) mukainen virallinen EU:n...
  • Tunturialueet

    Tunturialueaineisto sisältää tunturikoivuvyöhykkeen ja paljakan eli yhtenäisen havumetsän pohjois- ja yläpuolella sijaitsevat alueet. Tunturialueen yhtenäinen ja yksiselitteinen...
  • Kasvillisuusvyöhykkeet ja luonnonmaantieteelliset vyöhykkeet

    Vyöhykerajat on määritetty kirjassa Nordiska Ministerrådet: Naturgeografisk regionindelning av Norden. Aineisto on digitoitu kirjan liiteenä olevan A3-koossa olevan kartan...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).