Löytyi 3 aineistoa

Muodot: ZIP Avainsanat: SYKEn kansallisella rajapinnalla Ei-Inspire Paikkatietoaineisto land cover

Suodattimen tulokset
  • Ylä-Lapin naturatyypit

    Kaukokartoituksen ja paikkatiedon avulla tulkittiin Natura 2000-luontotyyppejä Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevilla valtion suojelualueilla ja...
  • Ylä-Lappi, tunturiluontotyyppien alue

    Digitoitu alue, jonka sisällä olevat kuviot ovat ovat potentiaalisesti tunturiluontotyypejä. Aineisto muodostettiin laajentamalla nykyistä tunturimaskia...
  • Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla

    Soiden ja rantakosteikkojen (ml ruovikot vedessä) kattavuutta ja peitteisyyttä kuvaava aineisto. Alueiden rajaus maastotietokannan ja tulvariskiaineiston (Tulvavaaravyöhykkeet,...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).