Löytyi 2 aineistoa

Muodot: Esri REST Avainsanat: Paikkatietoaineisto environmental protection

Suodattimen tulokset
  • Rakennussuojelu

    Aineisto sisältä lailla rakennusperinnön suojelemisesta ja sitä edeltäneellä rakennussuojelulailla suojellut kohteet ja alueet. Aineisto sisältää myös vireillä olevat sekä...
  • Hajajätevesien YSL:n mukaiset ranta-alueet

    Ympäristönsuojelulaissa (527/2014, YSL) määritellään siirtymäaika viemäriverkostojen ulkopuolisten ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).