Löytyi 2 aineistoa

Muodot: ZIP XML Avainsanat: Hydrography INSPIRE-tietotuote

Suodattimen tulokset
  • Uomaverkosto

    Uomaverkosto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Aineiston pohjalta on Sykessä luotu uomia kuvaava uomaverkosto,...
  • Valuma-aluejako

    Suomen ympäristökeskuksen (Syke) laatima valtakunnallinen valuma-aluejako koostuu viidestä hierarkiatasosta, jotka kattavat uomien ja järvien valuma-alueiden lisäksi myös...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).