Löytyi 2 aineistoa

Resurssityypit: Paikkatiedot ja kaukokartoitus Muodot: WFS Avainsanat: surface water National

Suodattimen tulokset
  • Uomaverkosto

    Uomaverkosto pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vuosien 2000-2008 aineistoon (1:5 000-1:10 000). Aineiston pohjalta on SYKEssä luotu uomia kuvaava uomaverkosto,...
  • Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat

    Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY,23.10.2000) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).