Taajamat ja niiden jätevesiä käsittelevät ...

URL: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/14f17eed-258f-422e-9227-2e204991c959/resource/b6018e98-18b3-47f9-b05c-c607310c21f1/download/uwwtdart15_fi_2016.xls

Tietoaineiston yhteenvedosta

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) toimeenpanosta komissiolle. Raportointivelvollisuus koskee kaikkia...

Lähde: Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/ETY), artikla 15, 2018

Tämä resurssinäyttö ei ole saatavissa tällä hetkellä. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoa...

Lataa resurssi

Lisätietoa

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty 18. marraskuu, 2020
Luotu 18. marraskuu, 2020
Muoto application/vnd.ms-excel
Lisenssi Ei lisenssiä