Dataset extent

Tarkka-palvelu satelliittihavaintojen hyödyntämiseen / Tarkka service for utilizing satellite observations

[FI] Tarkka on jatkuvasti kehittyvä web-palvelu.

Tarkka on web-sovellus, joka tarjoaa käyttäjälle työkaluja satelliittihavaintojen, maastohavaintojen ja mallinnettujen aineistojen visualisointiin sekä kuvamuodossa kartalla että aikasarja- ja tilastomuodossa graafeina. Tarkka-palveluun aineistot päivittyvät jatkuvasti (päivittäin). Osa aineistoista ja edistyneemmistä toiminnoista on tarjolla vain tunnistautuneille käyttäjille, mutta avoimen datan piiriin kuuluvia aineistoja voi hyödyntää vapaasti tunnistautumatta.

Tarkka koostuu seuraavista toiminnallisista pääosioista:

  • Etusivu, joka kokoaa nostoja ajankohtaisista Suomen ja Itämeren alueen ilmiöistä

  • Karttasivu, jolla voi selata aikariippuvia aineistoja (aineisto, jonka havainnot vaihtelevat ajan mukaan) sekä karttamuodossa että esittää alueaikasarjoja aikasarjagraafeina

  • Galleriasivu, jolla voi selata laatuvarmennettuja/ kuratoituja satelliittihavaintoja esimääritetyiltä alueilta, erityisesti ELY-keskusten määrittelemistä kohteista

  • Analyysisivu (edistyneille käyttäjille), jolla voi luoda haluamiensa aineistojen pohjalta raportteja tiedonlouhintaa varten

Palvelun sisältämät aineistot ovat sekä ympäristöhallinnon tuottamia jatkuvan seurannan aineistoja että erillisprojektien tuottamia aineistoja. Aineistojen ja kuvakaappausten julkisen hyödyntämisen yhteydessä on huomioitava kyseisten aineistojen pakolliset lähdeviittaukset.

Tarkka-palvelu on kaksikielinen (suomi ja englanti) ja ylläpidetään Syken toimesta.


[EN] Tarkka is a continuously developing web service.

Tarkka is a web application providing users with tools for visualizing satellite observations, in-situ samples and modelled data as map visualizations and statistical timeseries. The datasets are updated continuously (daily). Some datasets and advanced functionalities are only offered for authenticated users, but datasets belonging to the Syke open data collection can be used unauthenticated.

Tarkka comprises the following functional sections:

  • Front page, which highlights current events at the Baltic Sea region

  • Map page, which provides tools for browsing the time-dependent datasets both as map visualizations and as timeseries graphs

  • Gallery page, which provides tools for browsing quality assured (curated) satellite observations on pre-defined regions (targeted for ELY-centres)

  • Analysis page (for advanced users), which provides tools for creating free-form reports for datamining tasks

The service includes datasets produced both by the continuous environmental monitoring programme and by specific projects. Proper dataset-dependent citations must be included when presenting screenshots or other products based on data extracted from Tarkka.

Tarkka is a bilingual service (Finnish and English) and is owned and maintained by Syke.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {FA50F5D9-2A80-4395-921E-5D8A25D7DDBC}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3857
Palvelun päivämäärä 2023-06-01
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
Muut asiasanat infoMapAccessService
Muut asiasanat: sanaston nimi Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana freshwater
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana temperature
GEMET-asiasana turbidity
GEMET-asiasana chlorophyll
GEMET-asiasana algal bloom
GEMET-asiasana snow
GEMET-asiasana ice
GEMET-asiasana land cover
GEMET-asiasana on-line service
Resurssityyppi Karttapalvelu
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat STATUS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat paikkatietopalvelu
Muut asiasanat: sanaston nimi Geoinformatiikan sanasto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

[FI] Tarkka -palvelu on kaikille avoin satelliittiaineistojen katseluun.


[EN] Tarkka service is openly available for everyone for viewing satellite data.

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku 2002-09-18
Ajallisen kattavuuden loppu now
Palvelun historiatiedot

[FI] Tarkka on jatkuvasti kehittyvä web-palvelu. Palvelussa esiteltävät aineistot kattavat Suomen ja lähialueet sekä Itämeren alueen alkaen vuodesta 2002.


[EN] Tarkka is a continuously developing web service. The datasets presented at the map service cover Finland, Finnish Coastal zone an the Baltic Sea for time period starting 2002.