Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

ELY-keskusten poikkeamispäätökset

Aineisto sisältää Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueen tekemät poikkeamispäätökset. Aineiston ylläpito on ELY-keskuksissa päättynyt poikkeamistoimivallan siirtyessä kokonaan kuntiin 2016. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. Aineisto käsittää valtaosin vuonna 2000 voimaantulleen maakäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia asioita, mutta osa on saatettu ratkaista sitä ennen voimassa olleen rakennuslain mukaan. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoja (GISALU). Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Ajallinen ja sijainnillinen kattavuus vaihtelee ELY-keskuksittain. Aineisto kuvaa päätösten tilannetta poimintahetkellä 19.9.2017.

Käyttötarkoitus: Tuetaan maankäyttö- ja rakennuslain tehtävien suorittamista ja eri osapuolet saavat palautetta alueidenkäytön suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän toimivuudesta.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/GISALU.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {EEBAA6D4-4E09-4273-9766-4D1DF1D2AB2F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-10-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-09-26
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use planning
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-fi/avoin_tieto/kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 2000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1954-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2017-12-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueen omien päätösaineistojen perusteella tuottamaa. Aineistoa käytetään muun muassa erilaisissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamisessa. Aineisto on käytettävissä kokonaisuudessaan ELY-keskuksissa ja ympäristöhallinnossa paikkatietojärjestelmän kautta. Muille käyttäjille aineisto on katseltavissa sekä ladattavissa valtakunnallisena aineistona rajatulla tietosisällöllä ympäristöhallinnon internet palveluissa. ELY-keskukset ovat vastuussa oman alueensa aineistojen tuottamisesta ja päivittämisestä GISALU-järjestelmän avulla. ELY-keskukset digitoivat aineiston paikkatiedoksi GISALU-järjestelmään ArcGis-paikkatietojärjestelmää hyödyntäen. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä.