Dataset extent

Pohjaeläintietojärjestelmä POHJE

Valtakunnallinen pohjaeläintietojärjestelmä sisältää vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten pohjaeläinseurannoissa ja tarkkailuissa tuottamia pohjaeläinaineistoja sisä- ja rannikkovesistä. Lisäksi järjestelmään voidaan tallentaa myös muiden tahojen tekemien pohjaeläintutkimusten tuloksia.

Järjestelmä sisältää paitsi pohjaeläinaineistoja myös näytteenoton suunnittelua sekä näytteenottoa ja näytteiden käsittelyä tukevia toimintoja kuten esitäytetyt maasto- ja määrityslomakkeet.

Järjestelmässä on vesistötarkkailuissa tavattavien Suomen makroskooppisten pohjaeläinlajien hierarkkinen taksonominen tietokanta.

Ympäristöhallinnon lisäksi järjestelmän käyttö- ja tallennusoikeuksia on mahdollista hakea myös ympäristöhallinnon ulkopuolisilla organisaatioilla kuten konsulteilla ja tutkimuslaitoksilla.

Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Hakusanoja: pohjaeläin, pohjaeläimet, pohjaeläinseuranta

Tuotteen julkaisupäivän jälkeen tuotetut pohjaeläinaineistot. Resurssien mukaan tallennetaan myös keskeisimpiä vanhempia aineistoja.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden käyttöön.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jouko Rissanen, Syke, Merikeskus Erikoistutkija Henrik Nygård, Syke, Merikeskus Hydrobiologi Antti Haapala, Etelä-Savon ELY -keskus

Zoobenthos information system - POHJE

The national zoobenthos information system contains benthic macrofauna data from environmental and statutory monitoring of inland and coastal waters, as well as open sea areas, produced by water and environmental authorities and publicly supervised water research institutes in Finland. In addition, results of benthic macrofauna surveys carried out by other parties can be stored in the system. The system includes not only results of benthic macrofauna monitoring, but also support for sampling and sample handling, such as pre-filled field and analysis forms. The database has a hierarchical taxonomic structure of macroscopic zoobenthos species found in Finland. It is possible for organizations outside environmental administrations, such as consults and research institutes, to apply for rights to use and store data into the system.

The data is part of Syke's open access datasets (CC BY 4.0). The system can be accessed through the Hertta and Open data services.

Keywords: Benthic macrofauna, zoobenthos, zoobenthos monitoring All new and essential older zoobenthos data is stored in the system. Purpose of use: The material is intended mainly for use by the environmental administration and research institutes. More information: Project Manager Jouko Rissanen, Syke, Marine Research Centre Senior Researcher Henrik Nygård, Syke, Marine Research Centre Hydrobiologist Antti Haapala, Southern Savonia ELY Centre

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {EA35908B-1AD2-4C93-B437-A3BB9ADA80F9}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto jouko.rissanen@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-10-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto jouko.rissanen@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Species distribution
GEMET-asiasana biology
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde:Syke ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2005-02-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A