Dataset extent

Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet -karttapalvelu

Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet -karttapalvelu

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014, YSL) säädetään jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (muutos 19/2017). Ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvien jätevedenkäsittelyjärjestelmien tehostaminen tulee toteuttaa 31.10.2019 mennessä, elleivät järjestelmät jo täytä vaatimuksia. Tämän siirtymäajan piirissä ovat ne jätevesien käsittelyjärjestelmät, jotka sijaitsevat vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella eli käytännössä 1- tai 2-luokan pohjavesialueilla. Siirtymäaika koskee myös käsittelyjärjestelmiä, joihin muodostuu talousjätevettä rakennuksesta, joka sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistön tai meren keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Etäisyys määritetään rantaviivasta sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään. Etäisyys määritetään siitä seinästä, joka on lähinnä rantaviivaa.

Tässä karttapalvelussa oleva vyöhykeaineisto (vaaleanpunainen täyttöväri) antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamasta etäisyydestä, mutta yksittäistapauksissa tapauskohtainen tarkastelu tulee tehdä maastossa. Karttapalvelussa on myös nähtävissä luokitellut pohjavesialueet (violetti täyttöväri).

Lisäksi valittavissa on varovyöhyke-aineisto, joka on 90-110 metriä rantaviivasta oleva kaistale (violetti viivarasteri). Tämä varovyöhyke on erillinen aineisto, jonka tarkoitus on kuvata aineistoon liittyvää epävarmuutta. Varovyöhykettä ei ole määritelty lainsäädännössä. Lisäksi karttanäkymässä voi tarvittaessa asettaa piirtoon ilmakuvakartan.

Karttapalvelu löytyy osoitteesta: https://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {D6E02111-76BD-44E5-9CBB-4ABFD65CC0A1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2017-10-02
Palvelun päivämäärän tyyppi creation
Palvelun päivämäärä 2024-01-12
Palvelun päivämäärän tyyppi revision
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
Muut asiasanat infoMapAccessService
Muut asiasanat: sanaston nimi Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
Resurssityyppi Karttapalvelu
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi other
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Sekä 100 metrin vyöhyke, että 90 – 110 metrin varovyöhyke on muodostettu puskuroimalla seuraavia paikkatietoaineistoja: 1. Järvet (MMLn maastotietokanta 2017, yli 1 hehtaarin kokoiset vakavedet) 2. Vipu-uomat (soveltuvin osin). Vipu-uomat vastaavat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa vuosilta 2000-2008 3. Aluemaiset joet (MMLn maastotietokanta 2017, virtavedet) 4. Meri ja merisaaret (MMLn maastotietokanta 2017)

Karttapalvelu on pävitetty 12.1.2024 käyttämään Geoserver-rajapintoja.