Dataset extent

Kasvukauden alku -karttapalvelu / Vegetation phenology maps - web map application

Karttapalvelussa on esitetty kasvukauden alku havu- ja lehtimetsissä vuosina 2001-2016. Palvelussa esitetään sekä keskiarvo 2001-2016 että vuotuiset arvot Suomessa.

The web map application presents the yearly maps and averages of the start of vegetation active period in both coniferous forests and deciduous vegetation during 2001-2016 in Finland.

Karttapalvelussa esiteltävät aineistot on tuotettu seuraavissa projekteissa / The datasets presented at the web map application were produced in the following projects: Monimet - Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observations and modeling techniques 2013-2016; SnowCarbo - Monitoring and assessment of carbon balance related phenomena in Finland and northern Eurasia 2009-2012

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {90331D62-DED7-4960-8CCD-F45AA9B3BF7D}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto kaisu.harju@syke.fi (karttapalvelu/web map application)
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2017-10-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2017-10-13
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto kaisu.harju@syke.fi (karttapalvelu/web map application)
Palvelusta vastaavan organisaation rooli originator
Esimerkkikuva
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
Resurssityyppi Karttapalvelu
GEMET-asiasana on-line service
Muut asiasanat paikkatietopalvelu
Muut asiasanat: sanaston nimi Geoinformatiikan sanasto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Karttapalvelu on kaikille avoin aineistojen katseluun.

Web map application is openly available for everyone.

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku 2017-10-13
Ajallisen kattavuuden loppu 2017-10-13
Palvelun historiatiedot

Karttapalvelussa esiteltävät aineistot kattavat koko Suomen vuosilta 2001-2017. Havumetsien kasvukauden alku -tiedot vuodelta 2002 kattavat vain eteläisen Suomen.