Dataset extent

Vesistökunnostajan karttapalvelu

Valtakunnallinen Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty vesistökunnostustoimijoiden työkaluksi sekä vesienhoidon verkostojen tiedonvälityskanavaksi. Karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen paikan, jonka avulla voi muodostaa kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä saada kunnostustoimenpiteiden suunnittelua tukevaa ohjeistusta.

Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimenpiteiden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät aineistot ja työkalut sekä ohjeistukset. Suunnittelutyötä tukevia aineistoja voidaan tarkastella karttanäkymässä suhteessa omaan potentiaaliseen tai toteutuneeseen kunnostustoimenpidekohteeseen. Palveluun voi jokainen alan toimija tallentaa toteuttamansa kunnostus- ja seurantatoimenpiteet sekä niihin liittyvät perustiedot mm. toteuttajasta, toteutustavoista sekä rahoituslähteistä. Lisäksi palvelussa voidaan tarkastella tallennettujen kunnostus- ja seurantatoimenpiteiden perustiedoista alueellisesti ja/tai ajallisesti suodattaen yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa sekä erilaisissa raportoinneissa.

Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta. Hankkeen päätoteuttajana toimi ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun kalatalouskeskus yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n, Suomen ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa. Suomen ympäristökeskuksen koordinoima valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto vastaa Vesistökunnostajan karttapalvelun sisällöstä. Karttapalvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6EFA818B-CA1D-48A0-BA68-09556E8DC73C}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-12-14
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2020-10-06
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Muut asiasanat humanGeographicViewer
Muut asiasanat: sanaston nimi Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
GEMET-asiasana on-line service
Resurssityyppi Karttapalvelu
Palvelun aiheluokka Ei-Inspire
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Vesistökunnostajan karttapalvelun kehittämisessä on hyödynnetty ESRIn ArcGIS Online -paikkatietopalvelualustaa ja eri tahojen avoimesti saatavilla olevia rajapintapalveluita. Osa rajapintapalveluista on laadittu karttapalvelun kehittämisen yhteydessä. Toteutuneiden kunnostus- ja seurantatoimenpiteiden tallennussovellusten proseduureissa on hyödynnetty Syken kansalaishavaintojärjestelmää. Toteutuneiden kunnostus- ja seurantatoimenpiteiden yhteenvedoissa on hyödynnetty ArcGIS Onlinen koontinäyttö-palvelua.

Joulukuussa 2022 Vesistökunnostajan karttapalvelusta julkaistiin uusi kehitysversio, joka sisältää myös vesistökunnostustoimenpiteiden seurannan mahdollistavat aineistot ja työkalut kuten seurantatoimenpiteiden tallennus- ja yhteenvetosovellukset. Lisäksi tässä yhteydessä parannettiin kunnostus- ja seurantatoimenpiderajapintojen toimivuutta.