Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vesistökunnostajan karttapalvelu

Valtakunnallinen Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty vesistökunnostustoimijoiden työkaluksi sekä vesienhoidon verkostojen tiedonvälityskanavaksi. Karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen paikan, jonka avulla voi muodostaa kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä saada kunnostustoimenpiteiden suunnittelua tukevaa ohjeistusta.

Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimenpiteiden suunnitteluun liittyvät aineistot ja työkalut sekä ohjeistukset. Suunnittelutyötä tukevia aineistoja voidaan tarkastella karttanäkymässä suhteessa omaan potentiaaliseen tai toteutuneeseen kunnostustoimenpidekohteeseen. Palveluun voi jokainen alan toimija tallentaa toteuttamansa kunnostustoimenpiteet sekä niihin liittyvät perustiedot mm. toteuttajasta, toteutustavoista sekä rahoituslähteistä. Lisäksi palvelussa voidaan tarkastella tallennettujen kunnostustoimenpiteiden perustiedoista alueellisesti ja/tai ajallisesti suodattaen yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa sekä erilaisissa raportoinneissa.

Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta. Hankkeen päätoteuttajana on toiminut ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun kalatalouskeskus yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n, Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa. Karttapalvelun kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa. Karttapalvelun tekninen toteuttaja on Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6EFA818B-CA1D-48A0-BA68-09556E8DC73C}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-10-06
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2020-10-06
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
GEMET-asiasana on-line service
Resurssityyppi Karttapalvelu
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Vesistökunnostajan karttapalvelun kehittämisessä on hyödynnetty ESRIn ArcGIS Online -paikkatietopalvelualustaa ja eri tahojen avoimesti saatavilla olevia rajapintapalveluita. Osa rajapintapalveluista on laadittu karttapalvelun kehittämisen yhteydessä. Toteutuneiden kunnostustoimenpiteiden tallennussovelluksen proseduureissa on hyödynnetty SYKEn kansalaishavaintojärjestelmää. Toteutuneiden kunnostustoimenpiteiden yhteenvedoissa on hyödynnetty ArcGIS Onlinen koontinäyttö-palvelua.