Dataset extent

Historical Landsat satellite image mosaics (Href) - Historialliset Landsat-kuvamosaiikit (Href)

Historical Landsat mosaics Href are derived from data provided by Thematic Mapper-instrument onboard Landsat-4 and -5 satellites. Satellite images have been downloaded from archives of USGS and ESA. The value of pixel is the estimate of ground reflectance, multiplied by coefficient 10000. Mosaics contain seven bands;

 1. TM band 1: Blue reflectance
 2. TM band 2: Green
 3. TM band 3: Red
 4. TM band 4: Near infrared
 5. TM band 5: Short wave infrared
 6. TM band 7: Short wave infrared
 7. metadata image indicating the date of image acquisition for pixel (band 1: year, band 2: month, 3: day)

Mosaics have been produced by Blom Kartta Oy.

There are three mosaics:

 • Target year 1985, consisting of images acquired during 2.6.1984 - 16.7.1987.
 • Target year 1990, consisting of images acquired during 8.6.1988 - 23.8.1992.
 • Target year 1995, consisting of images acquired during 25.6.1993 - 3.9.1997.

Mosaics were processed using following steps:

 1. Cloud masking: Candidate for cloud mask was acquired using quality mask of the image (USGS images) or thresholding band 1 (ESA images) and this candidate was checked and corrected visually by comparing to image.
 2. Check of image geometry: Geometric check was done by comparing images to Topographic database of Finnish National Land Survey, IMAGE 2000 -mosaic or Href-mosaic of different year. There were couple of images which needed manual geometric correction.
 3. Computation of ground reflectance: Pixel values were transformed to Top-of-Atmosphere reflectance first and then to the ground reflectance using Dark-Object-Subtraction -method with clear lakes as dark objects.
 4. Haze correction: Method utilizing Virtual Point Cloud-method based on Background Suppressed Haze Thickness Index (BSHTI)-image was implemented and used for haze correction of weakly hazy areas of images, if needed.
 5. Mosaicking: The order of images in mosaicking process was determined manually. Also, metadata image was produced which indicates from which image the value of pixel has been acquired. The mosaics are in TM35Fin coordinate system (EPSG 3067) with 30 m pixel size.

The bandwise mosaics are available from the WMS/WCS-service (https://data.nsdc.fmi.fi/geoserver/wms?request=GetCapabilities) of National Satellite Data Centre, managed by Finnish Meteorological Institute. They are named as PTA:lsm_sr_b*, where * is the band number (1: blue, 2: green, 3: red, 4: NIR, 5: SWIR, 7: SWIR).

Mosaics are also downloadable from S3-bucket archive of Finnish National Satellite Data Centre.

Viewing service Tarkka (http://www.syke.fi/tarkka) can be used to view the mosaics as RGB 432 band combination (Additional products -> Landsat yearly mosaics).

These Href-mosaics are produced as part of sub program “Distribution and Processing of Satellite Imagery” of "Geospatial Platform of Finnish Public Administration"-program (2017-2019). The license is Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-fi/avoin_tieto/kayttolupa_ja_vastuut

Historialliset Landsat-kuvamosaiikit Href on tuotettu Landsat-4 ja -5 satelliittien Thematic Mapper-instrumenttien ottamista kuvista. Kuvat on ladattu USGS:n ESA:n arkistoista. Mosaiikin pikselin arvo on maanpinnan heijastussuhteen (reflektanssi) estimaatti, kerrottuna kertoimela 10000. Mosaiikeissa on seitsemän kanavaa:

 1. TM kanava 1: Sinisen aallonpituuden heijastussuhde
 2. TM kanava 2: Vihreä
 3. TM kanava 3: Punainen
 4. TM kanava 4: Lähi-infrapuna
 5. TM kanava 5: Keski-infrapuna
 6. TM kanava 7: Keski-infrapuna
 7. Metadatakuva, pikseli arvo on pikselin kuvausajankohta (kanava 1: vuosi, 2: kuukausi, 3: päivä). Kuvamosaiikit on tuottanut Blom Kartta Oy.

Mosaiikit on tuotettu kolmelta eri ajanjaksolta:

 • Tavoitevuosi 1985, kuvat on otettu ajanjaksolla 2.6.1984 - 16.7.1987.
 • Tavoitevuosi 1990, kuvat on otettu ajanjaksolla 8.6.1988 - 23.8.1992.
 • Tavoitevuosi 1995, kuvat on otettu ajanjaksolla 25.6.1993 - 3.9.1997.

Kuvamosaiikkien tuotannossa on ollut seuraavat vaiheet:

 1. Pilvimaskaus: Pilvimaskin ehdokas on tuotettu käyttämällä kuvan laatumaskia (USGS:n kuvat) tai kynnystämällä kanava 1 (ESA:n kuvat) ja tämä ehdokas on tarkistettu ja visuaalisesti korjattu vertaamalla alkuperäiseen satelliittikuvaan.
 2. Kuvan sijaintitarkkuuden tarkistus: Satelliittikuvia on verrattu Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan, IMAGE2000-kuvamosaiikkiin tai toisen vuoden Href-kuvamosaiikkiin. Muutaman kuvan oikaisu on korjattu manuaalisesti.
 3. Maanpinnan heijastussuhteen laskenta: Pikselien arvot on ensinnä muunnettu Top-of-Athosphere heijastussuhteiksi, ja nämä on muutettu maanpinnan heijastussuhteen estimaatiksi käyttäen Dark-Object-Subtraction-menetelmää (tummina kohteina on käytetty kirkkaita järviä).
 4. Usvaisuuskorjaus: Tarvittaessa heikosti usvaisia alueita on korjattu käyttäen Background Suppressed Haze Thickness Index (BSHTI)-kuvaan perustuvaa Virtual Point Cloud-menetelmää.
 5. Mosaikointi: Mosaikoinnissa kuvien järjestys on päätetty visuaalisesti ruudulla. Metadatakuva on myös tuotettu, jonka pikselin arvo on pikselin kuvauspäivä. Mosaiikit ovat TM35Fin-koordinaatistossa (EPSG 3067) pikselikoon ollessa 30 metriä.

Kanavittaiset kuvamosaiikit on saatavilla Kansalisen satelliittidatakeskuksen (NSDC) WMS/WCS-rajapinnasta (https://data.nsdc.fmi.fi/geoserver/wms?request=GetCapabilities). Ne on nimetty PTA:lsm_sr_b*, jossa * on kanavan numero (1: sininen, 2: vihreä, 3: punainen, 4: lähi-infrapuna, 5: keski-infrapuna, 7: keski-infrapuna).

Mosaiikit ovat myös suoraan ladattavissa Kansallisen satelliittidatakeskuksen S3-bucket arkistosta.

Tarkka-palvelussa (http://www.syke.fi/tarkka) mosaiikit ovat RGB 432-vääräväriyhdistelmänä, nähtävissä kohdasta Additional products -> Landsat yearly mosaics.

Mosaiikit ovat myös suoraan ladattavissa Kansallisen satelliittidatakeskuksen S3-bucket arkistosta.

Nämä historialliset Landsat kuvamosaiikit on tuotettu osana Paikkatietoalusta-hankkeen (2017-2019) Satelliittidatan jakelu ja prosessointi-osahanketta. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Syke:n avoimien aineistojen käyttäjälisenssi on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-fi/avoin_tieto/kayttolupa_ja_vastuut

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5F279BB8-C588-4EE1-B8CC-5696BB9BF8AF}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-05-20
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-05-10
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.pta@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Orthoimagery
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana mosaic
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Attribution 4.0 International http://www.syke.fi/en-US/Open_information When reusing or redistributing the Href image mosaics, the following attribution must be included: "Original data from USGS and ESA, processing by Blom Kartta".

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1984-06-02
Ajallisen kattavuuden loppu 1997-09-03
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Href-mosaics have been developed as part of Finnish Geospatial Platform project (http://www.paikkatietoalusta.fi/en), which started 2017 and was completed at the end of 2019.