Dataset extent

Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot -karttapalvelu

Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot karttapalvelu on tarkoitettu kuntien, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten ikkunaksi maa-ainestenottolupa-aineistoon.

Maa-ainestenottoluvat sisältää keskeisiä tietoja maa-aineslain mukaisista ottamisluvista. Tällaisia tietoja ovat mm. ottamisalueen sijainti ja luvan mahdollistamat ottomäärät, luvan voimassaoloaika sekä otetun maa-aineksen määrä. Tiedot on tallennettu joko luvan myöntäneessä kunnassa tai ELY-keskuksessa. Lupatiedoissa, erityisesti lupia koskevissa sijaintitiedoissa, on virheellisyyksiä ja puutteita johtuen osin eri tahojen käyttämistä erilaisista koordinaattijärjestelmistä. Syke ei ole vastuussa tietojärjestelmän tietojen oikeellisuudesta.

Karttapalvelusta löytyvät myös kunnittaiset ja vuosittaiset koosteet maa-ainestenotosta.

Kiviainesvarantotietoja ylläpidetään Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK). Aineisto käsittää muodostumakohtaisesti varanto- ja laatutietoja sora- ja hiekkamuodostumista sekä kallioalueista.

Muita aineistoja ovat Syken rajapinnoilta tulevat luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, natura2000-alueet, valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat sekä tuuli- ja rantakerrostumat, pohjavesialueet sekä harjujensuojeluohjelma-alueet. Lisäksi kuntarajat tulevat Esrin rajapinnalta.

Karttapalvelu löytyy osoitteesta:

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9af59a7f70ee43e5a6cd43cc47980422

Voimassa olevien lupien osalta paikkatietoaineiston kattavuus on noin 95 % ja päättyneiden lupien osalta noin 60 % lupien kokonaislukumäärästä.

Käyttötarkoitus: Maa-ainestenottolupien ja kiviainesvarantojen tarkasteluun.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5AC682F5-C83E-4000-B67B-5EC40E80D4F6}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli owner
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-08-31
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2020-08-31
Palvelun päivämäärän tyyppi creation
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
GEMET-asiasana on-line service
Resurssityyppi Karttapalvelu
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot palvelussa voi tarkastella maa-ainestenottolupa- ja kiviainesvarantotietoja. Maa-ainestenottoluvat voimassaolon mukaan -aineisto on ajantasaista, se päivittyy palveluun joka yö. Lisäksi palvelussa on tarjolla kunnittaiset ja vuosittaiset ottotiedot alkaen vuodesta 1998. Nämä tiedot päivitetään palveluun kerran vuodessa yleensä kesäkuun alussa.