Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelu

Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelussa esitellään Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 2018 tuloksia. Arvioinnissa oli yhteensä noin 400 luontotyyppiä, joista lähes puolet arvioitiin uhanalaisiksi.

Palvelussa voi selata yli 400 luontotyypin kuvauksia, valokuvia ja arviointiperusteita yksitellen tai tehdä yhteenvetoja ryhmittäin tai esimerkiksi uhkatekijöiden mukaan. Mukana ovat myös luontotyyppien esiintymiskartat, yhteensä noin 150 karttaa 10 km x 10 km -ruututietona ja yli 260 yleisempää karttaa esiintymisen painopisteiden mukaan.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {55E182B0-E999-48DE-BA95-37569D932FBF}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-01-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2021-10-01
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
Resurssityyppi Karttapalvelu
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Palvelussa oleva aineisto tarjotaan käyttäjille maksutta. Palvelun sisältämät tavaramerkit ja valokuvat kuuluvat niiden omistajalle. Palvelun käyttäjä ei saa käyttää em. sisältöä muutoin kuin palvelun käytön yhteydessä. Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelu on kehitetty osana Suomen ekosysteemiobservatorio (FEO) -hanketta, jossa tavoitteena on monin eri tavoin parantaa luontotiedon saatavuutta ja käytettävyyttä Suomessa. Luontotyyppien palvelu on samankaltainen kuin aiemmin avattu lajien punaisen kirjan verkkopalvelu, joka esittelee yli 22 000 uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellun lajin tiedot.