Dataset extent

Pohjois-Euroopan järvijääpeite vuodesta 2017 alkaen / Lake Ice Extent for the Northern Europe since 2017

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Pohjois-Euroopan järvien jään peittoalaa vuoden ympäri. Pohjoisimmilta alueilta järvijäistä ei saada tietoa kaamosaikaan vähäisen valon vuoksi. Myös pilvet peittävät näkyvyyden maan pinnalle. Kuvien erotuskyky on noin 250 m x 250 m. Aineisto koostuu vuodesta 2017 alkaen tehdyistä päivittäisistä jäänpeittoala tulkinnoista.

Päivittäinen järvien jäänpeittoala on tuotettu Terra-satelliitin MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) -instrumentin aineistoa hyödyntäen. Järvijää tulkitaan MODIS-instumentin lähi-infrapuna-alueelta mittaaman heijastussuhteen eli reflektanssin avulla. Tämän lisäksi hyödynnetään MODIS-instrumentin termisen kanavan arvoa poistamaan mahdolliset virhetulkinnat kesäaikaan mm. paksun levämaton nostaessa lähi-infrapuna-alueen reflektanssia jään tapaan.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Pohjois-Euroopan järvijääpeitteen seuranta.


[EN] Satellite remote sensing is used to monitor the lake ice extent in the Northern Europe during the year. From the northernmost areas, lake ice extent information is not available during the polar night due to the low light conditions. Clouds also obscure visibility to the earth’s surface. The resolution of the images is about 250x250 m. The dataset consists of daily products made since 2017.

Lake Ice Extent daily product is calculated in the Finnish Environment Institute (Syke) by using Terra/MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) satellite images. The lake ice extent is interpreted by using the reflectance of near-infrared band by the MODIS instrument. In addition, the value of the thermal band of the MODIS is utilized to eliminate possible misinterpretations during the summer, e.g. caused by a thick algae bloom.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_LIE

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {236BE975-A61C-42CF-987C-FD9714F3E2D0}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-11-30
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2020-12-04
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land cover
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat jääpeite
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat järvet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat lake ice
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Copernicus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Lisätietoja

[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2017-03-04
Ajallisen kattavuuden loppu now
Palvelun historiatiedot

Aineistoa on tuotettu vuodesta 2017 alkaen TARKKA -palveluun.

Aineisto on versioitu, ja viimeisin tuoteversio on 1.2.2 (voimassa 7. helmikuuta 2021 alkaen).