Löytyi 2 aineistoa

Muodot: WMS Avainsanat: Ei-Inspire soil

Suodattimen tulokset
  • Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

    Vektoriaineisto liittyy ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteisprojektina toteutettuun arvokkaiden kivikoiden valtakunnalliseen...
  • Merihiekan- ja soranottoalueet

    MERIHIEKAN JA -SORANOTTOALUEET Aineisto kuvaa luvitettuja merihiekan- ja soranottoalueita Suomen merialueella. SAND AND GRAVEL EXTRACTION AREAS Data describes licenced sand...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).