Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Suomen rannikon ja järvien päivittäinen tarkan resoluution pintalämpötila-aineisto (Landsat-8 TIRS, 100 m) / Daily high resolution water surface temperature of Finnish coast and lakes (Landsat-8 TIRS, 100 m)

[FI] Aineisto sisältää vesialueiden pintalämpötilatulkinnan perustuen Landsat-8 satelliitin TIRS-instrumentin keskipäivän havaintoihin maastoerotuskyvyllä 100 m. Lämpötilatulkinta on laskettu Suomen olosuhteisiin kalibroidulla split-window menetelmällä. Maa- ja pilvialueet on tunnistettu ja poistettu automaattisella vesialueiden tunnistusmenetelmällä, jonka jälkeen tulkinta on tarkastettu manuaalisesti.

Aineiston lämpötilat kuvaavat vesialueiden pintakalvon lämpötilaa Landsat-8 -satelliitin ylilennon aikaan havaintopäivinä (noin kello klo 11-12 Suomen aikaa eli klo 9-10 UTC0-aikaa).

Aineisto tuotetaan kaksivaiheisesti. Kunkin ylilennon jälkeen ensimmäinen julkaisu on NRT-versio (near real time), joka sisältää ylilentoradan suuntaista raitaisuutta ja kohinaa. NRT-versio päivitetään laatuvarmennettuun ja korjattuun viimeistään 14 vuorokauden kuluttua ylilennosta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.


[EN] The dataset contains water surface temperatures for water bodies retrieved from the TIRS-instrument onboard the Landsat-8 satellite platform in 100 m spatial resolution. The temperature is computed using a split-window method calibrated for Finnish water bodies. Land areas and clouds are identified and removed by an automatic process, after which the products are quality controlled manually.

The temperatures represent the surface film temperature of the water bodies during the overpass time of the Landsat-8 satellite (approximately 9-10 UTC time).

The production process is two-tiered. The first publication after a satellite overpass is the NRT version, which contains noise and striping along the overpass path. Within 14 days after the overpass, the NRT version will be replaced by quality assured version.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_HR_WQ_LC8_SST


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {12E84794-2793-4B20-B870-1DB6492B37D3}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-02-01
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-08-20
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana freshwater
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana temperature
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Landsat-8 aineistoihin perustuva lämpötila: "SYKE-aineisto, USGS/NASA Landsat Program (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] SYKE must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Surface temperature based on Landsat-8 data: "SYKE data, USGS / NASA Landsat Program (year)"

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2018-05-10
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-