Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

STATUS-palvelu satelliitti- ja maastohavaintojen aluettaisille tilastoille / STATUS service for areal statistics of satellite and monitoring station data

[FI] STATUS-palvelu on kehitetty alueittaisen vedenlaatutiedon esittämiseen. Pääasialliset aluejaot ovat EUn Vesipuitedirektiivissä käytetyt vesimuodostumat rannikolla ja järvillä. Merialueilla on käytössä myös EEAn aineistosta yleistetty 20x20km ruudukko, joka on erityisesti avomerialueilla käyttökelpoinen. STATUSssa on aineistoja usean eri satelliitin havainnoista vuodesta 2002 lähtien. aineiston kattavuus ja lähdeaineiston havaintotarkkuus vaihtelee vuosittain sen mukaan, mitä satelliitti-instrumentteja on ollut käytettävissä. Havaintoja kertyy palveluun automaattisesti päivittäin. Havaitut muuttujat ovat: pintalämpötila, a-klorofylli, sameus, humus, näkösyvyys.

STATUS-palvelu on tällä hetkellä avoin SYKEn ja ELYjen henkilöstölle.


[EN] The STATUS service has been developed to present regional water quality information. The main zoning is the coastal and lake water bodies used in the EU Water Framework Directive. In sea areas, there is also a 20x20km grid generalized from EEA data, which is especially useful in offshore areas. STATUS contains data from observations of several different satellites since 2002. The coverage of the data and the accuracy of the observation of the source data vary from year to year depending on what satellite instruments have been available. Observations are automatically updated in the service on a daily basis. The variables observed are: surface temperature, a-chlorophyll, turbidity, humus and Secchi depth.

The STATUS service is currently open to SYKE and ELY personnel.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {B7E4E54D-1937-43CD-B5F0-885787159192}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-02-19
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2020-12-15
Palvelun päivämäärän tyyppi revision
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (SYKE)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
Esimerkkikuva
Palvelun aiheluokka humanGeographicViewer
Palvelun aiheluokka metadataStatisticalCalculationService
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana freshwater
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana temperature
GEMET-asiasana turbidity
GEMET-asiasana chlorophyll
GEMET-asiasana algal bloom
GEMET-asiasana on-line service
Resurssityyppi Karttapalvelu
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat STATUS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat paikkatietopalvelu
Muut asiasanat: sanaston nimi Geoinformatiikan sanasto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

[FI] STATUS-palvelu on tällä hetkellä avoin SYKEn ja ELYjen henkilöstölle.


[EN] The STATUS service is currently open to SYKE and ELY personnel.

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku 2002-06-18
Ajallisen kattavuuden loppu now
Palvelun historiatiedot

[FI] Palvelussa esiteltävät aineistot kattavat Suomen, Suomen rannikkoalueet sekä Itämeren alueen alkaen vuodesta 2002.


[EN] The datasets presented at the service cover Finland, Finnish Coastal zone an the Baltic Sea for time period starting 2002.