Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Metsähallituksen kiinteistöt

Metsähallituksen kiinteistöt -aineiston tuottaja on Metsähallitus. Metsähallituksen kiinteistöt –dataset sisältää MHKiinteisto ja MHKiinteistotLSTark kohdeluokat. MHKiinteistot -aineisto sisältää Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden osalta kiinteistöjen palstojen geometriat. MHKiinteistotLSTark -aineisto sisältää Metsähallituksen hallinnassa olevien kiinteistöjen geometrian siltä osin, kun ne leikkaavat päämaankäyttökohteita, jotka kuuluvat luokkiin luonnonpuisto, kansallispuisto, muu luonnonsuojelualue, vanhojen metsien suojelualue, soidensuojelualue, lehtojensuojelualue, metsähallituksen päätöksellä perustettu luonnonsuojelualue, luonnonsuojeluohjelmien alue tai erämaa-alue. Aineistot on poimittu Metsähallituksen järjestelmästä 04/2021.

Purpose of use: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi.

More information: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MHKiinteistot.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {1C08D74E-9F2A-47F2-9B8D-1146C26D224B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-05-04
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-05-04
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsähallitus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Cadastral parcels
GEMET-asiasana nature protection
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Tässä mainittuja Metsähallituksen aineistoja saa käyttää ainoastaan ympäristöhallinnon sisällä. Aineiston käytöstä yhteistyöhankkeissa on sovittava tapauskohtaisesti Metsähallituksen kanssa.

Lähde: Metsähallitus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistot on tuotettu Metsähallituksessa ESRIn File geodatabase muotoon ja siirretty sellaisenaan ympäristöhallinnon käyttöön. Aineistot päivitetään kerran vuodessa.