Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Itämeren vuosittainen leväkooste (Envisat MERIS) 2003–2011 / Yearly algae composites of the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011

[FI] Vuosittainen Itämeren avomerialueen pintaleväkooste koostetaan kesäkauden päivittäisistä pintalevähavainnoista. Pintalevälautoista tehdään neliluokkainen tulkintakartta, joka kuvaa todennäköisyyttä, että tietyllä alueella esiintyy pintalevää. Kartan luokat ovat 1) ei pintalevää, 2) mahdollista, 3) todennäköistä sekä 4) varmaa pintalevää. Kooste kuvaa kunkin pikselin maksimilevätilannetta kesä-elokuun aikana. Koosteet vuosilta 2003–2011 ovat 500 m maastoerotuskyvyllä.

Pintalevähavainnot pohjautuvat a-klorofyllin ja sameuden määrään. A-klorofylli on laskettu Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) instrumentin 3rd Reprocessing -datasta käyttäen neuroverkkolaskentaan perustuvaa FUB-mallia (Freie University of Berlin) (Shcroeder et al., 2007). Sameuden tulkinta tehdään mallilla, joka perustuu C2R-neuroverkkoon (Case-2 Regional), (Brockmann et ai. 2016; Doerffer et ai. 2007; 2008a; 2008b).

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] The annual Baltic Sea offshore algae compilation is compiled from daily surface algae observations during the summer season. Surface algae blooms are made into a four-class interpretation map that describes the probability of the occurrence of surface algae in each area. Algae classes are: 1) no, 2) potential, 3) likely and 4) evident surface algae. Composites describes maximum algal situation for each pixel during June-August. The composites from years 2003–2011 are with a terrain resolution of 500m.

Surface algal observations are based on the amount of chlorophyll-a and turbidity. Chlorophyll-a has been calculated from the 3rd Reprocessing data of the Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) instrument using the FUB model based on neural network computation (Freie University of Berlin) (Shcroeder et al., 2007). The turbidity estimation is done with a model based on a C2R neural network (Case-2 Regional), (Brockmann et al. 2016; Doerffer, et al. 2007; 2008a; 2008b).

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea.


Viitteet / References

Anttila, S., Fleming-Lehtinen, V., Attila, J., Junttila S., Alasalmi, H., Hällfors, H., Kervinen, M., Koponen, S., (2018). A novel cyanobacterial surface accumulation indicator for the Baltic Sea. A novel earth observation based ecological indicator for cyanobacterial blooms. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 64:145-155. DOI: 10.1016/j.jag.2017.09.007. Available online (Oct/2017): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243417301964

Schroeder, T., Schaale, M., & Fischer, J. (2007). Retrieval of atmospheric and oceanic properties from MERIS measurements: A new Case-2 water processor for BEAM. International Journal of Remote Sensing, 28(24), 5627–5632.

Brockmann, C & Doerffer, R. (2016). Evolution of the C2RCC neural network for Sentinel 2 and 3 for the retrieval of ocean colour products in normal and extreme optically complex waters. Proc. Living Planet Symposium, ESA SP-470.

Doerffer, R. & Schiller, H. (2007). The MERIS Case 2 algorithm. International Journal of Remote Sensing, 28 (3–4), 517–535. doi:10.1080/01431160600821127.

Doerffer, R., & Schiller, H. (2008a). MERIS Regional Coastal and Lake Case 2 Water Project Atmospheric correction ATBD (Algorithm Theoretical Basis Document) 1.0. 41 p. pdf

Doerffer, R. & Schiller, H., (2008b). MERIS Lake Water Project - Lake Water Algorithm for BEAM, ATBD (Algorithm Theoretical Basis Document) 1.0, 17 p.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_MERIS_ALGAE_v1_season_composite_[YEAR]


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {015F2D9F-3391-4CC1-9FFE-7E158788B0D3}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (SYKE)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-02-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2018-11-05
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Enviroment Institute (SYKE)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana algal bloom
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

[FI] SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Envisat MERIS -aineistoihin perustuva pintalevän kooste: "SYKE-aineisto, alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö (vuosi)"

Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192865


[EN] SYKE must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Algae composite based on Envisat MERIS data: "SYKE data, original data provided by the European Space Agency (year)

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2003-06-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2011-08-31
Palvelun historiatiedot

[FI] Koosteet on laskettu kesäkauden Envisat MERIS pintalevähavainnoista.


[EN] Composites have been calculated from surface algae observations of the Envisat MERIS for the summer season.