Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Asianhallintajärjestelmä AHJO

Suomen ympäristökeskuksen asianhallintajärjestelmän tehtävänä on hoitaa asioiden ja niiden käsittelyvaiheiden hallinta, seuranta ja raportointi sekä asiakirjojen säilytys ja välitys. Järjestelmällä käsitellään sekä kirjattuja että kirjaamattomia asioita ja toimenpiteitä.

Asianhallintajärjestelmä sisältää hallintodiaarin, jonka tarkoituksena on pitää hallinnassa virastojen virallinen kirjeenvaihto ja arkistointi.

Järjestelmä on otettu käyttöön 2001. Asianhallintajärjestelmä sisältää SYKEn kirjatut tiedot (hallintodiaari) vuodesta 1992 lähtien ja kirjaamattomat tiedot 2001 alkaen.

Käyttötarkoitus: - Asioiden, toimenpiteiden ja asiakirjojen tietojen ylläpito

  • Sähköinen asiakirja-arkisto

  • Asioiden valmistelun ja päätöksenteon apuväline

  • Toimenpiteiden käsittelyprosessien seurannan apuväline

  • Arkistoinnin apuväline

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DBBDEECB-AB2A-4B01-B45B-DE809992F79F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto mika.pekurinen@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-24
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-04-27
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-24
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto mika.pekurinen@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana administration
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Järjestelmä sisältää julkista ja ei-julkista tietoa. Kirjatut asiat ja toimenpiteet ovat julkisia, kirjaamattomat voivat olla myös ei-julkisia. Asiakirjat voidaan määritellä osittain salaisiksi, jolloin salaus perustellaan julkisuuslain pykälällä (arvolista olemassa). Kirjattuihin toimenpiteisiin liitetyt osittain salaisten asiakirjojen metatiedot ovat julkisia. Täysin salaisia asioita ei viedä järjestelmään.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka society
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1992
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Järjestelmä on otettu käyttöön 2001-2002. Asianhallintajärjestelmä sisältää SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten kirjatut tiedot vuodesta 1992 lähtien ja ympäristöministeriön vuodesta 1993 sekä ympäristölupavirastojen kirjatut asiat 1.4.2003 alkaen.

Asianhallintajärjestelmä sisältää YM:n, SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten kirjaamattomat tiedot vuodesta 2001-2002 lähtien ja ympäristölupavirastojen kirjaamattomat asiat vuodesta 2003 lähtien.