Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Virtaussuuntamalli 10 m

D8-algoritmiin perustuva numeerinen virtaussuuntamalli kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin 10x10m:n hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaa.

Virtaussuuntamalli on laskettu käyttäen lähtötietoina Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 10 metrin hilaan laskettua korkeusmallia (KM10, EUREF_FIN_TM35FIN/N2000) ja ulkomaiden osalta koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM -korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa.

Käyttötarkoitus: Virtaussuuntamalli on laadittu hyödynnettäväksi ensisijaisesti VALUE-työkalusovelluksen yläpuolisen valuma-alueen rajausproseduureissa sekä sovellusta varten esilaskettujen valuma-alueiden laadinnassa. Virtaussuuntamalli on käytettävissä myös omana lopputuotteenaan, jota käyttäjät voivat hyödyntää omissa analyyseissaan.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {8A066E8D-CBF9-4C52-B081-C51AAD3DD9C4}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for metadata owner
Metadata revision date 2021-11-18
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2021-11-16
Resource Date Type revision
Resource Date 2013-12-18
Resource Date Type publication
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource gistuki@syke.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Elevation
GEMET Concepts Keyword altitude
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Virtaussuuntamalli10m pohjautuu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoon, joka on uudelleen luokiteltu ja muokattu vastaamaan ympäristöhallinnon tarpeita. Maastotietokanta kuuluu MML:n avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Virtaussuuntamalli10m on SYKEn avoin aineisto, jota koskee CC4.0 BY –lisenssi. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Virtaussuuntamalli10m-aineisto, Lähde: SYKE

Access Constraints

no limitations

Representation Type grid
Resource Language fin
Resource Topic Category elevation
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Virtaussuuntamallissa käytetään lähtötietona Suomen osalta Maanmittauslaitoksen 10 metrin hilaan laskettua korkeusmallia vuodelta 2013 (KM10, EUREF_FIN_TM35FIN/N2000), joka on tarkin koko Suomen kattava korkeusmalli. Ulkomaiden osalta käytetään lokakuussa 2011 julkaistua lähes koko maailman kattavaa 30 metrin hilaan laskettua ASTER GDEM -korkeusmallia (WGS84/EGM96), joka on Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI, Ministry of Economy, Trade and Industry) ja Yhdysvaltojen avaruushallinnon (NASA, National Aeronautics and Space Administration) yhteistuotantoa. Koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuunnosten jälkeen KM10 ja AsterGDEM yhdistettiin koko Suomen vesistöalueet yli valtakunnan rajojen kattavaksi yhdistelmäkorkeusmalliksi 10 hilamatriisiin, jonka virtausreittejä korostettiin edelleen "polttamalla" siihen portaittain eri syvyyksille Ranta10 -rantaviiva-aineiston sisältämä uomatietojärjestelmän uomaverkoston pääreitistö järvet ylittävine pseudouomineen sekä muut yli 2 m leveät jokiviivat ja vesialueet. Ensimmäisessä tuotantoversiossa korkeusmalliin tuotiin myös lähtötiedoksi VesiGIS-hankkeessa tarkennetut päävesistöalueiden rajat. Tämän jälkeen korkeusmallista paikannettiin ja täytettiin selektiivisesti kaikki Ranta10:n ulkopuoliset painanteet, jotka estävät ulosvirtauksen. Esikäsitellystä korkeusmallista laskettiin D8-algoritmia käyttäen virtaussuuntamalli, joka kuvaa pintavalunnan suuntaa kustakin hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaan. Lopuksi virtaussuuntamallin merialueet maskattiin pois Ranta10-aineiston merialueilla.

INSPIRE2Korkeus.GEO.valuevirtaussuunta10m