Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Vipu-vesistöt

Vipu-vesistöt on tuotettu Ruokaviraston ylläpitämää viljelijöiden verkkoasiointipalvelua (Vipu-palvelu) varten, jossa aineistoa hyödynnetään ympäristökorvausjärjestelmän tukena vesistöjen kuvaamiseen. Vipu-vesistöt ei kuitenkaan kuvaa suoraan vesilain mukaista vesistöä.

Vipu-vesistöt sisältää 10 km2:n yläpuolisen valuma-aluekokokriteerin ylittävät SYKEn uomaverkoston uomaosuudet kuvattuna joko viivoina (Vipu-uomat) tai alueina (Vipu-järvet ja Vipu-jokialueet) kattaen koko valtakunnan. Lisäksi aineisto kattaa myös alle 10 km2:n yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomayhteydet yli 50 ha:n järville, mikäli yhteys löytyy lähteenä käytetystä SYKEn uomaverkostosta.

Vipu-vesistöt kuvataan MML:n maastotietokannan järvi-, allas- ja jokialuekohteina niiltä osin kuin ne kattavat SYKEn uomaverkoston pohjalta muodostetut Vipu-uomat. Lisäksi Vipu-vesistöt sisältää myös SYKEn uomaverkoston ulkopuolelle jäävät yli 1 ha:n kokoiset Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vakavedet (järvet ja altaat).

Vipu-palvelun Vipu-vesistöt -tietotuotteen sisällöstä päättävät MMM, Ruokavirasto & SYKE yhdessä. Vipu-vesistöt -tietotuotteen laatii SYKE. Aineistoja päivitetään tarvittaessa kerran vuodessa.

Käyttötarkoitus: Vipu-vesistöt -tietotuotetta hyödynnetään Ruokaviraston ylläpitämässä viljelijöiden verkkoasiointipalvelussa (Vipu-palvelu) kuvaamaan ympäristökorvausjärjestelmän tukena käytettäviä vesistöjä. Vipu-vesistöt ei kuitenkaan kuvaa suoraan vesilain mukaista vesistöä. Vipu-palvelussa maanviljelijät pääsevät tarkastelemaan vesistöjä yhdessä muiden karttatietojen kanssa.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
File Identifier {AC3105FB-EAF2-49C8-801E-90D5ABCC9EF8}
Metadata Language fin
Organisation responsible for metadata Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for metadata vipu.uomat(at)ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for metadata pointOfContact
Metadata revision date 2021-03-16
EPSG Code of the Reference System, see https://epsg.io/ EPSG:3067
Resource Date 2015-03-02
Resource Date Type publication
Resource Date 2021-03-16
Resource Date Type revision
Unique Resource identifier
Organisation Responsible for Resource Suomen ympäristökeskus
Contact information of the organisation responsible for Resource vipu.uomat(at)ymparisto.fi
The role of the organisation responsible for Resource owner
Thumbnail image
INSPIRE Data Theme Hydrography
GEMET Concepts Keyword surface water
GEMET Concepts Keyword environmental protection
Resource Classification Paikkatietoaineisto
Use constraints and source

Vipu-vesistöt -tietotuotteen aineistot perustuvat SYKEn ja MML:n avoimiin aineistoihin. Vipu-vesistöt on tuotettu Ruokaviraston ylläpitämää viljelijöiden verkkoasiointipalvelua (Vipu-palvelu) varten, jossa aineistoa hyödynnetään ympäristökorvausjärjestelmän tukena vesistöjen kuvaamiseen. Aineisto on katseltavissa myös ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa paikkatietojärjestelmissä.

Vipu-vesistön uomat on johdettu uomaverkostosta, joka on SYKEn avoin aineisto, jota koskee CC4.0 BY –lisenssi. Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Vipu-vesistön järvet ja jokialueet on MML:n aineisto. Aineisto kuuluu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

Lupatekstit: Vipu-vesistot, lähde: SYKE, MML (Vipu-uomat, lähde: SYKE / Vipu-järvet & Vipu-jokialueet, lähde: MML)

Access Constraints

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Representation Type vector
Scale (Denominator) 10000
Resource Language fin
Resource Topic Category environment
Service Type
Begin Date of Temporal Extent unknown
End Date of Temporal Extent unknown
Lineage Information

Vipu-vesistöt sisältää 10 km2:n yläpuolisen valuma-aluekokokriteerin ylittävät SYKEn uomaverkoston uomaosuudet kuvattuna joko viivoina (Vipu-uomat) tai alueina (Vipu-järvet ja Vipu-jokialueet) kattaen koko valtakunnan.

Vipu-vesistöt -tietotuote on tuotettu perustuen SYKEn uomaverkostoon, joka on laadittu pohjautuen MML:n maastotietokannan rantaviiva-aineistoon vuosilta 2000-2008. SYKEn uomaverkosto on alun perin laadittu ympäristöseurannan ja –tutkimuksen tarpeisiin kattaen valtaosan yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavista uomista sekä sisältäen myös vesienhoidollisesti merkittäviä alle 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavia uomia.

Vipu-vesistöt -tietotuotteen laatimista varten SYKEn uomaverkostosta on tuotettu ensin aineisto, jossa uomaverkoston uomista on poistettu 10 km2:n valuma-aluekokokriteerin alittavat osuudet. Lisäksi aineistoon on lisätty myös alle 10 km2:n yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomayhteydet yli 50 ha:n järville, mikäli yhteys löytyy lähteenä käytetystä SYKEn uomaverkostosta. Yläpuolisten valuma-alueiden pinta-alat on määritetty MML:n 10 m:n korkeusmallia hyödyntäen. Aineistosta voi puuttua yli 10 km2 valuma-alueen omaavia uomia lähtöaineistojen epätarkkuuksista johtuen.

Vipu-vesistöt kuvataan MML:n maastotietokannan järvi-, allas- ja jokialuekohteina niiltä osin kuin ne kattavat SYKEn uomaverkoston pohjalta muodostetut Vipu-uomat (osuvat em . uomiin tai kertaalleen niiden perusteella poimittuihin järviin tai jokialueisiin). Käytettyjen lähtöaineistojen ajantasaisuuseroista johtuvat geometriaristiriidat aluemaisten kohteiden kanssa siivottiin viivamaisesta Vipu-uomat -aineistosta tarkoitusta varten kehitetyllä menetelmällä. Lisäksi Vipu-vesistöt sisältää myös SYKEn uomaverkoston ulkopuolelle jäävät yli 1 ha:n kokoiset Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vakavedet (järvet ja altaat). Maanmittauslaitoksen aluemaiset kohteet on poimittu maastotietokannasta 2019.

Vipu-vesistöt -tietotuotteen sisällöstä päättävät MMM, Ruokavirasto & SYKE yhdessä. Vipu-vesistöt -tietotuotteen laatii SYKE. Vipu-palvelun käyttäjillä on mahdollisuus antaa palautetta sekä tehdä korjausehdotuksia Vesistöt-karttatasossa kuvatuista Vipu-uomista SYKEn ylläpitämään palautesähköpostilaatikkoon (vipu.uomat@syke.fi). Aineistoja päivitetään tarvittaessa kerran vuodessa.

Vipu-vesistöt -tietotuote uudistettiin vuodelle 2021 siten, että Vipu-vesistöt kuvataan nyt myös MML:n maastotietokannan jokialueina niiltä osin kuin ne kattavat SYKEn uomaverkoston pohjalta muodostetut Vipu-uomat. Lisäksi Vipu-vesistöt -tietotuotteen kattavuus laajennettiin myös merisaaristoon.